Fysisk tillgänglighet räcker inte, ministern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Åtta av tio med utvecklingsstörning röstar inte

Birgitta Ohlsson, demokratiminister, och ElseMarie Brisenhorn, vikarierande generaldirektören för Handisam, skriver om vikten att personer med funktionsnedsättning skall kunna använda vallokalerna. Uppmaningen till de lokala valnämnderna att följa lagen och öka tillgängligheten står jag naturligtvis bakom, men det räcker inte.

Enligt Handisam uppger en fjärdedel av de tillfrågade med funktionsnedsättning att tillgängligheten till vallokalerna är för dåliga. Det är allvarligt, men låt mig få lyfta ett annat perspektiv som ofta glöms bort i debatten.

Undersökningar som gjorts visar på ett extremt lågt valdeltagande för personer med utvecklingsstörning. Åtta av tio röstar inte, och tar därmed inte till vara sin demokratiska rättighet.

Det blir inte bättre av att vi vet att gruppen personer med utvecklingsstörning ofta är helt i händerna på myndighetsutövning från stat, landsting och kommun. Avsaknaden av deras röster blir i det perspektivet ett demokratiunderskott av gigantiska mått. Det går inte att tala om ett demokratiskt samhällsbygge när tydliga grupper står utanför.

Att söka syndabockar till det låga valdeltagandet är ointressant, viktigare är att finna lösningar som stärker demokratin. Det handlar då om allt från bemötandet i vallokalen, tillgången till kunskap om hur du gör när du röstar, rätten till assistans på dina egna villkor till rätten att få göra sin röst hörd i den politiska debatten. Utgångspunkten är enkel. Det är personen med funktionsnedsättning som äger frågan.

Vi skulle gärna se att Birgitta Ohlsson och representanter för alla partier som ställer upp i valet tog den här frågan på allvar. Ni kan se till att valmaterialet finns på lättläst, att ni utbildar era valarbetare att möta denna grupp, att ni väljer att presentera era valbudskap så att det blir tillgängligt för alla.

För personer med utvecklingsstörning räcker det inte med en ramp som tar bort trappstegen. Det krävs så mycket mer och vi ha stöd i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige skrivit på, där artikel 29 handlar om deltagande i det politiska och offentliga livet.

Riksförbundet FUB, Riksklippan och Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med ett projekt ”Mitt Val” som konkret handlar om att öka valdeltagandet söndagarna 25 maj och 14 september.

Vår utgångspunkt är enkel. Ett samhälle som inte är inkluderande och tar till vara var och ens förmåga och ger möjligheter för varje individ att använda sin demokratiska rättighet och därmed bidra till samhällsbygget är ett bräckligt samhälle.

Niklas Lundgren

Förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN