ÅSIKT

Nej, alla föräldrar är inte rättshaverister

Slutreplik på Anmälningarna till Skolinspektionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Många föräldrar gör rätt i att anmäla till Skolinspektionen när de inte får den hjälp som de ska få. Men en liten minoritet gör livet svårt för lärare, utan att ha en grund för det, skriver läraren Simon Sandström.
DEBATT

SLUTREPLIK. Jag har aldrig framställt alla föräldrar som rättshaverister och kan således aldrig ha påstått det som olyckligt på sociala medier. Jag har heller aldrig gjort någon pudel gällande den första debattartikeln i SvD.
Jag har stått för åsikterna och fört en konstruktiv debatt där jag varit tydlig med att undertecknande lärare syftar på en minoritet av föräldrarna som utgör ett stort problem för oss och vår arbetsmiljö.

Det handlar främst om föräldrar som oskäligt använder Skolinspektionen för att få sin vilja fram – inte föräldrar som kämpar för att få den hjälp de har rätt till.

Jiang Millington skriver nu i vår konversation på Facebook att det inte spelar någon roll om jag menat något annat när hon tolkar det som ovan. Det är som att jag skulle skriva att hon anklagar alla landets lärare för att vara negativt inställda till inkludering av elever med funktionsnedsättning, vilket ju skulle vara ett helt felaktigt påstående från mig.

Här är en del av min och Åsa Fahléns debattartikel i SvD som gör att repliken faller redan på sin första mening då den just tar upp elever i behov av särskilt stöd:

”En stor majoritet av alla föräldrar hyser dock respekt för skolan och är till stor hjälp för lärarna, det är er vi behöver för att påverka den lilla minoritet som skapar sådan skada. Föräldrar har en mycket viktig roll i sina barns skolgång och ska vara delaktiga på sitt sätt. Det finns en svårighet för rätteligen frustrerade föräldrar att få till stånd en förändring, till exempel att få det särskilda stöd eleven har rätt till. Här ska rektor och huvudmannen ta sitt ansvar.”

I Aftonbladet inleder vi med:

”Majoriteten av alla föräldrar hyser stor respekt för skolan och bidrar med en god samverkan.”

Repliken innehåller att jag påstått att det blev olyckligt att peka ut alla föräldrar, vilket jag nu visat är felaktigt. Jag menar i stället på att det är olyckligt att några föräldrar tolkar vår debattartikel helt fel och replikerar i affekt.

Vi lärare menar allvar, vi har ett stort problem med en minoritet föräldrar som vi vill lyfta för att påverka huvudman samt Skolinspektionen att tydliggöra processen, vi söker också stöd från den stora majoritet föräldrar som bidrar till en god samverkan.

Det ska tilläggas att debattartikeln i Aftonbladet inte är skriven av mig i egenskap av ombud för Lärarnas Riksförbund utan tillsammans med ett stort antal lärare, från norr till söder, som är medlemmar och som visar att problemet är allmänt och alltför stort.


Simon Sandström, lärare årkurs FK-6, Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM