Nej, inget barn ska behöva sova ute i jul

Debattören: Bara i Malmö finns 1 347 hemlösa barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En oroande utveckling är att allt fler barn saknar ett permanent hem, varma kläder och annat som är nödvändigt i vardagen. Var femte barn i Malmö lever i fattigdom, säger Marie Hendra.
En oroande utveckling är att allt fler barn saknar ett permanent hem, varma kläder och annat som är nödvändigt i vardagen. Var femte barn i Malmö lever i fattigdom, säger Marie Hendra.

DEBATT. Det är kallt i Malmö, särskilt för dem som står utanför. Tillsammans måste vi se till att ingen behöver vara hemlös och ensam i jul, eller någon annan tid på året!

Hemlösheten i Skåne ökar. Bara i Malmö säger den officiella statistiken att drygt 3 300 människor lever i hemlöshet. 1 347 av dem är barn, en ökning med 26 procent bara från förra året. Ändå är siffrorna bara en fingervisning. I kommunernas statistik ingår varken EU-migranter, papperslösa eller de många människor som bor i övergångslägenheter eller inneboende i trånga lägenheter.

Hemlöshet ser sällan ut så som vi förväntar oss. Det kan handla om att flytta från soffa till soffa, att ha en madrass i ett hörn hos en kompis och kämpa hårt för att klara skolan trots brist på studiero. Många tror att bara de som lider av psykisk ohälsa eller drogmissbruk riskerar att bli hemlösa. Men tvärtom är det den strukturella hemlösheten som ökar, den som handlar om fattigdom och brist på bostäder.

En oroande utveckling är att allt fler barn saknar ett permanent hem, varma kläder och annat som är nödvändigt i vardagen. Var fjärde barn i Malmö lever i fattigdom.

En klar majoritet av de familjer som är hemlösa behöver inte stöd med någonting annat än en egen bostad. Barnen i dessa familjerna skulle alltså kunna få ett tryggt och ordnat liv, om familjen bara fick en plats att kalla hemma. Orsakerna till den strukturella hemlösheten är alltså främst bostadsbrist och fattigdom, men också att många människor har svårt att få arbete och ett sammanhang i Sverige.

Vi ser att kommunerna i lägre grad ger det stöd som behövs. Skåne Stadsmission har arbetat i över hundra år för att förhindra nöd och lindra lidande. Vi ser en förändring i vilka som behöver vårt stöd.

Det handlar bland annat om en grupp pensionärer som har det knapert. De kommer till vårt Café David för att få i sig ett mål mat. Det handlar om barnfamiljer där syskon får dela på vinterkläder, om familjer som vräks från sina hem trots nollvision för vräkningar av barn. Det handlar om unga som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och fastnar i långvarigt bidragsberoende och/eller psykisk ohälsa.

Nästan 6 av 10 hjälpsökande hos Sveriges Stadsmissioner är människor som lever på ekonomiskt bistånd men ändå inte klarar sig. Så ska det inte vara! Vi vill att politiker på alla nivåer, inför det nya året – hur fyllt det än är av politisk instabilitet och osäkerhet – föresätter sig att:

  • tillsätta en kommission med uppdraget att, i samarbete med civilsamhället, kartlägga fattigdomen i Sverige bortanför Socialstyrelsens statistik. Det behövs en gemensam insats från myndigheter, civilsamhälle och näringsliv för att i ett långsiktigt perspektiv garantera en välfärd för alla medborgare.
  • införa en nationell hemlöshetsstrategi där tydliga mål definieras kring bostadsförsörjning och där även mål sätts för antal bostäder för ekonomiskt utsatta hushåll.
  • höja bostadsbidraget. På så vis kan fler att ha råd att hyra bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.
  • sänka kraven för hyreskontrakt i allmännyttan och samarbeta med privata hyresvärdar för att hitta sätt att även där göra det möjligt för den som lever på försörjningsstöd att hyra bostad.
  • säkerställa att fler hyresrätter byggs och frigörs så att alla har möjlighet att hitta en bostad med rimlig hyra.
  • se till att det finns tillräckligt platser i akut nattlogi för att ingen ska tvingas sova på gatan.

Ingen ska behöva fira högtider i ensamhet, ingen ska tvingas att sova ute och alla barn ska ha en plats att kalla hemma. Under julen och alla andra dagar på året!


Marie Hendra, tf Direktor Skåne Stadsmission


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE