Utvisa fler män som begår sexualbrott

Debattören: Värderingar och socialt beteende förändras inte för att någon lämnar sitt hemland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnor och flickor utsätts för tvång, våldtäkter och mord i religionens – och kulturens namn i städer runt om i Sverige. Jag vill se åtgärder på en rad områden för att angripa problemen i grunden, skriver Sophia Jarl (M).
Kvinnor och flickor utsätts för tvång, våldtäkter och mord i religionens – och kulturens namn i städer runt om i Sverige. Jag vill se åtgärder på en rad områden för att angripa problemen i grunden, skriver Sophia Jarl (M).

DEBATT. Tre år efter flyktingkrisen kan ingen förneka fakta; ett, för Sverige nytt sorts övergrepp har bitit sig fast. Kvinnor och flickor utsätts för tvång, våldtäkter och mord i religionens och kulturens namn i städer runt om i Sverige.

Det är inte ur ett historiskt perspektiv särskilt länge sedan som kvinnor i Sverige betraktades som mäns egendom. Våldtäkt var inte ett brott mot en enskild person utan ett brott mot någons egendom – mannens egendom. Det finns fortfarande svenska män som anser sig ha rätt att äga, misshandla, våldta och mörda kvinnor.

Samtidigt har svensk lagstiftning stärkt kvinnans rätt i samhället. Under det senaste decenniet har Sverige varit ett av de länder i världen som varit mest framåtsträvande i sitt arbete mot sexualbrott mot kvinnor.

Nu hotas dock den fria kvinnans ställning av nya problematik; det handlar om hederskulturens allt starkare ställning i det svenska samhället.

Utlandsfödda män, med kort vistelsetid i Sverige är överrepresenterade i sexualbrottstatistik

Kulturell bakgrund som formar värderingar och socialt beteende förändras inte för att någon tar ett beslut om att lämna sitt hemland. SVT:s granskning från tidig höst 2018 visar återigen att utlandsfödda män, med kort vistelsetid i Sverige är överrepresenterade i sexualbrottstatistik.

När två olika synsätt på kvinnan och kvinnans frihet möts uppstår problem. Tyvärr styrdes höstens debatt mer mot att de som likt mig, vill använda statistiken för att belysa ett samhällsproblem utmålades som rasister, snarare än att en seriös diskussion om själva problemet realiserades.

Det förhållningssättet gynnar knappast de kvinnor som drabbas, utan spär snarare på en polarisering av vårt samhälle.

Jag nås av vittnesmål om hur pojkar i grundskolan bemöter unga flickor med verbala kränkningar som tyder på en oacceptabel kvinnosyn

Som oppositionsråd i en av Sveriges största städer möter jag dagligen kvinnor och flickor som uppenbart lever i ett parallellt samhälle.

Jag möter också män, från andra kulturer och religioner, som anser sig ha rätt att bemöta mig och andra kvinnor annorlunda än när de möter mina manliga kollegor.

Jag nås också av vittnesmål om hur pojkar i grundskolan bemöter unga flickor med verbala kränkningar som tyder på en oacceptabel kvinnosyn som växt fram i unga år.

Jag är besviken på att inget politisk parti, inte heller mitt eget, tillräckligt tydligt, kliver fram och står upp för alla kvinnors rätt till ett fritt liv i Sverige. Än så länge är det endast svepande formuleringar utan konkreta åtgärder som presenterats.

Jag vill se åtgärder på en rad områden för att angripa problemen i grunden. Det handlar bland annat om att aktivt agera för att fler män, med uppehållstillstånd, som begår brott mot kvinnor, ska utvisas.

Det handlar också om att brottskoda och kategorisera fler typer av hedersbrott, förbjuda särbehandling mellan pojkar och flickor i svensk skola och ställa högre krav på genomförandet av den samhällsinformation som är en del av svenskt integrationsarbete.

Avslutningsvis; jag anser att det är en naiv syn på människans natur om vi tror att våra kulturella- och sociala mönster förändras enbart för att vi fysiskt befinner oss på en annan plats i världen än där vi är uppvuxna och präglade. Jag skulle säga att människor istället reagerar i motsats till detta – och förstärker traditioner förknippade med sitt hemland särskilt tillsammans med likasinnade från samma kulturer.

Med det sagt så behöver svenska politiker, mer kraftfullt arbeta för ett jämställdhetsarbete som går i takt med tiden. Sverige kan endast vara ett öppet och fritt land för de människor som tar avstånd från alla uttryck i hederns namn.


Sophia Jarl, oppositionsråd Norrköpings kommun och gruppledare för
Moderaterna i Norrköping


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE