Debatt

Sluta korta straffen för unga kriminella

Debattören: Regeringen går emot majoriteten i riksdagen – väljer medvetet att inte agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I stället för tre års fängelse dömdes två 19-åringar till ett år och åtta månader för innehav av fem automatkarbiner och en stor mängd ammunition. En 17-åring fick sluten ungdomsvård. Detta visar den felaktiga signal som dagens straffrabatt sänder ut, skriver Roger Haddad. Bilden är från ett tidigare beslag av vapen 2008.
I stället för tre års fängelse dömdes två 19-åringar till ett år och åtta månader för innehav av fem automatkarbiner och en stor mängd ammunition. En 17-åring fick sluten ungdomsvård. Detta visar den felaktiga signal som dagens straffrabatt sänder ut, skriver Roger Haddad. Bilden är från ett tidigare beslag av vapen 2008.

DEBATT

DEBATT. Regeringen tar inte frågan om unga lagöverträdare på allvar och väljer medvetet att inte vidta åtgärder.

Det är orimligt och inte försvarbart att dagens lagstiftning ger ungdomar som begår mycket allvarliga brott en ungdomsrabatt när domstolarna utdömer straff. Detta endast på grund av att personen är under 21 år.

Detta får konsekvenser som är dåliga för tryggheten i samhället och för de enskilda personerna eftersom de utnyttjas av äldre kriminella som då kan räkna med lägre straff för handlingen.

Unga kriminella används aktivt och medvetet av äldre för knarkhandel och i annan grov brottslighet just för att de inte riskerar lika sträng påföljd, alternativt att de snabbt kommer ut på gatan igen efter att ungdomsrabatten beviljats.

Liberalerna har därför lagt ett förslag med krav på en översyn av hela straffsystemet för personer mellan 18–21 år. Den behöver ses över i syfte att kraftigt minska eller slopa rabatten. En majoritet i riksdagen biföll vårt förslag i våras, trots detta har inget hänt.

Regeringens partier samt Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet vilket möjligen är förklaringen till att regeringen inte agerar.

Samhällets reaktion på brottslighet måste vara tydlig och tidig. Straffrabatten för ungdomar i åldern 18–21 år som återfaller i brottslighet efter att tidigare ha dömts för brott måste därför tas bort. Det behövs en omsvängning från dagens system och en tydligare signal till ungdomar som begår allvarliga brott. Vi föreslår dock att den som döms för första gången ska få straffrabatt.

Den senaste tiden har vi sett många exempel på personer som upprepade gånger begår grova brott men får lindrigare straff endast på grund av att de ännu inte fyllt 21 år.

Exempelvis dömde nyligen Högsta domstolen tre ungdomar, två på 19 år och en på 17 år för innehav av fem automatkarbiner och en stor mängd ammunition. Domstolen konstaterar att det är uppenbart att detta skulle användas för i brottsligt syfte, även om domarna i domstolen inte var överens kring grovheten på brottet.

De dömdes för sitt innehav men fick en straffrabatt endast på grund av sin ålder. Egentligen skulle straffet hamnat på tre års fängelse men i stället landade domarna på ett år och åtta månader för 19-åringarna och sluten ungdomsvård för 17-åringen.

Detta visar den felaktiga signal som dagens straffrabatt sänder ut. Till detta kommer sedan den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar vilket innebär att de inte kommer att behöva sitta av hela tiden. Även på denna punkt vill Liberalerna ändra lagen så att man som princip sitter av sitt straff.

Principen som i dag är vägledande för domstolsväsendet är dels lägre straff när personen är under 21 år, dels att det ska finnas särskilda skäl att döma en person till fängelse.

Samhället ska arbeta brottsförebyggande, i skolan, med sociala insatsgrupper och andra åtgärder. Men när unga kriminella, även de mellan 18 och 21 år, begår allvarliga brott, måste det också ges en konsekvens fullt ut.


Roger Haddad, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Roger Haddad

LÄS VIDARE

DEBATT. Låt poliser bära vapen även när de är lediga

ÄMNEN I ARTIKELN

Roger Haddad

Brott

Regeringen

Liberalerna