Debatt

Äntligen har Shekarabi vaknat om tiggeriet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tomas Tobé (M): Tyvärr ser han inte ut att ha hela regeringen med sig

Det är bra att någon inom Socialdemokraterna till slut insett att vi behöver ta krafttag för att minska tiggeriet på gator och torg i Sverige, skriver debattören.

DEBATT. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har öppnat upp för att regeringen kan tänka sig att se över möjligheterna att förbjuda tiggeri i Sverige.

Det är bra att någon inom Socialdemokraterna till slut insett att vi behöver ta krafttag för att minska tiggeriet på gator och torg i Sverige. Att tigga är ingen väg ur fattigdom och utanförskap. Nu krävs det bara att också regeringen lyckas gå från ord till handling. 

EU-medborgare som tigger i Sverige riskerar att fara mycket illa. Det handlar om risker som att bli föremål för människohandel eller att utnyttjas i kriminella syften och för prostitution. Det har också inneburit ovärdiga levnadsförhållanden för många, ibland närmast i vad som liknar kåkstäder. Det är oacceptabelt.

Tiggeriet har också varit en svår fråga för kommuner runt om i landet. Bland annat vad gäller socialtjänstens ansvar och möjligheterna till avhysning samt att upprätthålla ordningsföreskrifter. Flera privata markägare har också drabbats av problematiken.

Ytterst måste länder som Bulgarien och Rumänien, som många av dem som tigger kommer i från, ta ansvar för sina medborgare.

Moderaterna har under lång tid föreslagit en rad insatser för att komma till rätta med samhällsproblemet:

Att kommunerna lokalt ska kunna förbjuda tiggeri för att öka förutsättningarna att upprätthålla den allmänna ordningen.

Att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras för att utsatta människor inte ska fortsätta att utnyttjas.

Att landets kommuner och markägare ges fler verktyg för att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanenteras. Därtill att regelverket om särskild handräckning och avhysning ses över.

Att öka kraven på länder, som Rumänien och Bulgarien, i syfte att de bättre ska motverka den diskriminering och fattigdom som deras medborgare utsätts för och som får dem att resa till Sverige för att tigga. Till exempel bör åtgärder på EU-nivå övervägas, såsom ekonomiska sanktioner där EU fryser utbetalningar från strukturfonderna till de aktuella länderna.

När vi föreslagit lösningar har vi från företrädare för regeringen fått höra att vi fiskar i grumliga vatten, att kommunerna visst har tillräckliga verktyg och att det inte behövs ny lagstiftning. Stefan Löfven har också tidigare tydligt sagt att han inte tror på lokala tiggeriförbud.

Att Shekarabi nu tycks ha vaknat och är beredd att ompröva tidigare ståndpunkter är välkommet. Tyvärr tycks han först behöva diskutera sin ambition, inte bara med statsministern, utan också med övriga i regeringen. Miljöpartiet har till exempel riktat kraftig kritik mot förslaget. Miljöpartiets gruppledare i riksdagen, Maria Ferm, har sagt att regeringen inte avser ändra lagstiftningen.

Menar Socialdemokraterna allvar med sitt utspel så borde vi dock kunna agera skyndsamt. Det vore bra för alla. Det inte rimligt att utsatta människor fortsatt riskerar att bli utnyttjade eller att det etableras kåkstäder runt om i Sverige.

Det är politikens ansvar att säkerställa att vi kan upprätthålla allmän ordning. Samhällsproblemet måste därför gå före partipolitiken. Stefan Löfven behöver nu visa ledarskap och ge ett tydligt besked om vad som är regeringens inriktning.

Om regeringen lyckas samordna sig och presenterar verkningsfulla förslag, som möjligheten att lokalt kunna förbjuda tiggeri, kommer Moderaterna att stödja sådana förslag i riksdagen. Och Socialdemokraterna är annars varmt välkomna att stödja de initiativ som Moderaterna tar i riksdagen för att minska tiggeriet.

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM