ÅSIKT

Regeringen ska inte in i sängkammaren

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna svarar RFSU i debatten om sex och politik

Foto: Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M)

REPLIK. Som Kristina Ljungros (RFSU) beskriver har Moderaterna under lång tid haft ett gott samarbete med RFSU. Organisationen gör och har gjort ett mycket viktigt arbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Moderaterna är självklart också för en fördjupad kunskapsinhämtning i samma syfte. Däremot förutsätter vi att regeringen kontinuerligt styr sina myndigheter exempelvis via de årliga regleringsbreven så att detta syfte kontinuerligt kan uppnås. I ett modernt samhälle har individen också rätt till sin sexualitet och en privat sfär, här bör staten – alltså regeringen – vara mycket noga med att hålla sig på rätt sida av tröskeln till sängkammaren. Historiskt ser vi att en allt för noggrann kartläggning kan riskera att bli kränkande och på sikt hota individens frihet.

Sex är inte ett politiskt område, däremot finns det en rad frågor kopplade till sexualitet som politiken kan och behöver lösa, exempelvis att hindra de sexuella ofredanden vi sett den senaste tiden. Därför behöver Sverige bland annat en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande. Under sitt ansvarsområde har Gabriel Wikström stora problem, inte minst under en sommar då vårdköer växer och personalbristen i välfärden kulminerat. Politikens uppgift är alltid att prioritera och onödiga statliga utredningar kostar skattebetalarna dubbla resurser. Det är alltså inte RFSU:s ambitioner som är problemet – utan sjukvårdsministerns prioriteringar.

Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M)

ARTIKELN HANDLAR OM

RFSU