ÅSIKT

Borgerlig politik ger ökad social rörlighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik: Socialdemokratin har svårt att hitta vägar fram i fattigdomsfrågan

Foto: Christer Nylander (L) ger sin slutreplik i debatten om hur Sverige bäst bekämpar barnfattigdom.

SLUTREPLIK. Vill man minska risken för att människor fastnar i fattigdom och motarbeta att fattigdom går i arv, då måste man ha en politik som handlar om höga krav i skolan, lägre trösklar in på arbetsmarknaden och en öppen dynamisk ekonomi med stort inslag av entreprenörskap.

Den som gör anspråk på att ha en politik för ökad social rörlighet och färre fattigdomsfällor måste därför vara beredd att utmana befintliga strukturer och intressen. Det gäller historiskt och det gäller sannolikt i än högre grad i framtiden. Det är därför socialdemokratin har svårt att finna vägar fram på detta område, vilket tydligt illustreras i repliken till mig.

Socialdemokratin ser som sitt huvuduppdrag att företräda organisationer vars medlemmar är etablerade, så kallade insiders. För att öka den sociala rörligheten måste man istället ge dem som inte är etablerade i samhället, så kallade outsiders, ökade möjligheter. Det handlar till exempel om lägre trösklar in på arbetsmarknaden genom fler enkla jobb vilket som bekant får LO att se rött.

För den som vill ta sig ur fattiga omständigheter och nå ökad självständighet är det alltså liberala reformer som ger framtidshopp. Det är av den anledningen så viktigt att borgerligheten visar självförtroende nog att erkänna att det idag finns människor som stressas av att de sitter fast inom snäva ekonomiska ramar. Det är nämligen först då man också med full kraft kan argumentera för att det är liberala reformer som ger vägar ut ur fattigdom.

Christer Nylander, Riksdagsledamot (L), gruppledare för Liberalerna, vice ordförande i utbildningsutskottet

ARTIKELN HANDLAR OM