ÅSIKT

Kärnvapenfrihet är ingen garanti

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Regeringen måste agera för vår säkerhet

Med krig och konflikter i Mellanöstern, och ökade militära aktiviteter i Östersjöområdet är det sista vi behöver en kärnvapenkapprustning, skriver debattörerna.

DEBATT. Idag för 71 år sedan, en solig sommardag den 6 augusti 1945, flög ett ensamt plan in över Hiroshima. Strax efter klockan åtta fällde det sin last ”Little Boy” och tiotusentals människor sprängdes, brändes och dog direkt - uppemot 100 000 blev offer efter en kort tid. Det mest djävulska krigsredskap mänskligheten skådat – kärnvapen användes för första gången.  Två dagar senare föll en atombomb över Nagasaki. Sedan dess har fredsrörelsen världen över arbetat för att alla kärnvapen skall förbjudas och avskaffas.

I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 är redo att omedelbart användas. 

Sedan decennier håller Moskva och Washington kvar sina kärnvapen på högsta stridsberedskap. Nya kärnvapenstater har tillkommit: Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea. Kärnvapen har minskat i omfattning men USA är berett att satsa upp till drygt 1 000 miljarder dollar under tre decennier. Ryssland och Kina arbetar aggressivt för att ta fram en ny generation av mindre men effektivare kärnvapen.

Spänningen har ökat också i Norden. Krigsövningar och krigsspel eskalerar och det politiska språket militariseras kryddat med överdrivna hotbilder. om ett tredje världskrig och enskilt ryskt anfall mot Sverige. Svenska Natoanhängare deltar glatt i amerikanska krigsspel, där svenskt territorium står i centrum.

Med krig och konflikter i Mellanöstern, spänningar mellan stormakterna och ökade militära aktiviteter i Östersjöområdet är det sista vi behöver en kärnvapenkapprustning. Värdlandsavtalet med Nato, som riksdagen beslutat om, garanterar oss definitivt inte frihet från kärnvapen.

Hur kan Sverige aktivt medverka till att stoppa kärnvapenkapprustningen och arbeta för en kärnvapenfri värld? Vilka krav vill vi ställa på den svenska regeringen?

Driv igenom en lag om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium, driv kravet om en kärnvapenfri zon i Norden och kravet om en tidplan för genomförande av beslutet om en kärnvapenfri värld från ickespridningskonferensen (NPT) år 2000.

Sverige har länge haft en princip att kärnvapen inte får föras in i Sverige men då kärnvapenmakterna varken bekräftar eller förnekar om kärnvapen finns ombord och detta inte kontrolleras, vet varken regering, myndigheter eller svenska folket om kärnvapen förs in i Sverige. Juridiskt bindande förbud är därför centralt då det inte finns någon lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, något som Finland och Nya Zeeland har.

En sådan lag är brådskande för att minska kärnvapenhotet mot Sverige. Det kan enkelt ske genom ett tillägg till gällande lag om kärnteknik från 1984.

Det skärpta läget i Östersjön ger en kärnvapenfri zon i Norden en ny aktualitet och är ett medel att öka vår säkerhet. De åtta kärnvapenfria zoner som redan finns omfattar hälften av jordens landområden, 99 procent av allt land på södra halvklotet och 74 procent av allt land utanför kärnvapenmakterna. En kärnvapenfri zon i Norden är en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

NPT-konferensen antog år 2000 av såväl kärnvapenmakter som icke-kärnvapenmakter en serie realistiska förslag till en kärnvapenfri värld - men någon tidplan för genomförandet finns inte. Regeringen bör därför börja ett samarbete för att nästa NPT-konferens skall kunna fastlägga en sådan tidplan.

En ny kärnvapenkapplöpning är på gång. Det är hög tid för den svenska regeringen att ta initiativ och agera för vår och världens säkerhet.

Maj Britt Theorin, Kvinnor för fred

Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred