ÅSIKT

Grattis – hoppas du har nånstans att bo

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Öppet brev till Peter Eriksson från Nooshi Dadgostar (V)

Grattis Peter Eriksson,till Sveriges viktigaste jobb. Hoppas att du har någonstans att bo. Det är det många som inte har idag, skriver
Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson (V).

DEBATT. Bäste Peter Eriksson!

Grattis till Sveriges viktigaste jobb och hoppas att du har någonstans att bo. Det är det många som inte har i bostadsbristens dagar. Sverige har gått från Folkhem till Folksoffa, det är allt som erbjuds numer.

Trångboddheten börjar likna 30-talet. Studenter och andra unga snurrar under tiden runt i en andrashandkarusell och betalar ockerhyror för att bostadsrättsinnehavare med rymliga samveten och plånböcker ska kunna finansiera sina utlandsresor. Sverige har också blivit landet där arbetsgivare sliter sitt hår för att deras anställda inte kan flytta dit där jobben är. Och många hyresgäster vågar knappt säga ifrån mot privatvärdar som missköter sina fastigheter, utan bor kvar med flagade tapeter och läckande kranar.

Bostadsbristen har spridit sig till 240 av landets 290 kommuner. Efter drygt två decennier av marknadsstyrning är det uppenbart att marknaden inte klarar av att se till att ge folk ett riktigt hem. Attefallshusen som skulle rädda oss ur bostadsbristen var ett totalt fiasko. Det är hög tid att politiken tar sitt ansvar och det har just landat i ditt knä bäste bostadsminister.

Här är Vänsterpartiets förslag på vad som krävs för att lösa bostadsbristen:

En politik för jämlika städer

En majoritet av de tillfrågade i en stor undersökning från United Minds tycker att det är ett problem att rika områden blir rikare och fattiga områden blir fattigare. Det behövs ett helhetsgrepp om stadsplanering för att det ska finnas prisvärda bostäder och hyresrätter med rimliga hyror i alla stadsdelar.

En satsning på industrialiserat byggande

Den borgerliga uppfattningen om att vi behöver försämra byggreglerna och acceptera en lägre standard i syfte att öka bostadsbyggandet har flera gånger motbevisats. Istället bör vi koncentrera oss på att effektivisera byggprocesserna genom att använda fasta modeller för att lättare kunna komma upp i de antal bostäder som krävs.

En mer offensiv markpolitik

Bara i Storstockholm finns idag byggbolag som håller på tusentals helt klara byggrätter utan att sätta spaden i marken. De väntar hellre in att marken ska öka i värde. Denna typ av spekulation måste stoppas. Kommunerna bör därför få verktyg att ta tillbaka mark som inte bebyggs inom rimlig tid och ytterligare stöd och resurser för att ta fram mark och göra investeringar i nya bostadsområden.

Ett kraftigt ökat bostadsbyggande

Enligt Boverkets prognos behövs ytterligare 700 000 nya bostäder fram till 2025. Staten behöver därför gå in med kraftfulla förmånliga lån för byggande av hyresrätter. Detta öppnar för att mindre företag kan bygga vilket bidrar till ökad konkurrens i en bransch som länge dominerats av ett fåtal stora aktörer. Om staten inte gör detta finns det redan idag en tydlig gräns för hur mycket vi kan bygga.

Jag sitter inte i regeringen, men jag ser att man ska ha respekt för att det knappast var ett dukat bord den kom till. Blind tro på marknaden kommer inte att lösa bostadsbristen, det krävs politisk handlingskraft. Det är ju som Albert Einstein sa: Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.

Verkar detta krångligt och svårt, bäste Peter Eriksson? Inte värre än att tvingas sova på en soffa, riskera framtidstron och flytta varannan månad.

Vänsterpartiet välkomnar dig varmt och önskar dig lycka till. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och låt oss tillsammans gå från ord till handling.

Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson (V)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.