ÅSIKT

Utbildning för alla - inte bara i storstan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Den svenska utbildningsmodellen ska gälla alla - oavsett ålder och var du bor

Foto: Möjligheten att plugga vidare måste stärkas - även för personer utanför storstadsregionerna, menar debattörerna.

DEBATT. Utbildning ger människor kunskap – och kunskap ger i sin tur människor frihet och makt. Utan tillgång till utbildning i en region blir det svårt för den att utvecklas. Den svenska modellen bygger därför på goda möjligheter för människor att utbilda sig – oavsett inkomst, bakgrund eller var i landet som man bor. Det har lagt grunden till svenskt välstånd och konkurrenskraft.

Den svenska modellen och vårt kunskapssamhälle har dock inte kommit till av sig självt. Flera strategiska och målmedvetna politiska beslut ligger bakom, som utbyggnaden av högskolan som har haft stort stöd av samhället. Den här modellen måste hela tiden utvecklas i takt med samhällets förändring, som det ökande behovet av kompetens på landsbygden.

Under den förra borgerliga regeringen stannade tyvärr satsningarna på utbildning i hela landet av. För mycket forskningsmedel och utbildningsplatser koncentrerades till de stora städerna. Den här regeringen vägrar lämna någon del av landet i sticket. Vi ser de enorma möjligheter som god tillgång till utbildning ger. Bland annat har den svenska produktionen ett stort behov av kompetent arbetskraft. Och eftersom produktionen till stor del ligger på landsbygden måste det finnas möjlighet att utbilda sig där jobben finns. Och att vidareutbilda sig senare i livet där du bor.

Utbyggnaden av högskolan har bidragit till att skapa jobb, tillväxt och ökade möjligheter för hundratusentals människor. Så mycket som hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 2010 har varit möjlig tack vare den ökade andelen högutbildade anställda. Vi ska fortsätta på den här framgångsrika vägen.

Regeringen genomför därför ett betydande nytt kunskapslyft. Det omfattar så här långt mer än 50 000 aviserade utbildningsplatser till bland annat Komvux, Yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Samt den första större utbyggnaden av högskolan på över 10 år med permanenta utbildningsplatser över hela landet. För att ge stabilare förutsättningar och skapa bättre balans och koppling mellan forskning och utbildning har regeringen också ökat forskningsanslagen till de nya universiteten och högskolorna.

Det här kunskapslyftet är absolut nödvändigt, eftersom vi står inför en situation där stora delar av landet riskerar att få brist på högutbildad arbetskraft. Det handlar framför allt om brist på personal inom skola, vård och omsorg men även om personer med teknisk utbildning inom det privata näringslivet. Då måste möjligheterna att studera oavsett var du bor, eller var i livet du befinner dig stärkas.

Sverige ska klara av att möta kompetensbehoven lokalt på hemmaplan likaväl som stora globala samhällsutmaningar. Utifrån detta blir vårt vägval framåt tydligt. För att skapa ett livslångt lärande investerar regeringen i utbildning av hög kvalitet som är tillgänglig att läsa under olika skeden av livet och i hela landet. Ett arbete som kommer fortsätta under mandatperioden. Det ska vara möjligt att kunna studera vidare, byta karriär och bilda sig under hela livet – och i hela landet.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM