Du hittar på konflikter som inte finns, Löfven

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Elisabeth Svantesson (M) om den svenska modellen

Elisabeth Svantesson.

LOTTE FERNVALL

REPLIK. Sverige är på väg åt fel håll. I stället för att svartmåla oppositionen bör Stefan Löfven lägga sin energi på att bekämpa utanförskap och integrationsproblem.

Moderaterna är av uppfattningen att det är arbetsmarknadens parter som ska sätta villkoren på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha en ny modell där politiker ska lagstifta om löner. Vi tror heller inte på idén om sänkta löner. För oss är det viktigt att fler får en lön att leva på, ett arbete att gå till. Det är också grunden för att värna gemensamma välfärdsverksamheter.

Att bryta det nya utanförskapet som huvudsakligen drabbar unga och utrikes födda är avgörande för att Sverige ska fortsätta vara ett starkt och sammanhållet land. Därför har vi förslagit en rad reformer, bland annat en ny anställningsform där man får en chans att lära sig jobbet på jobbet. Vi vill också sänka skatten på låga inkomster. Det innebär att fler får behålla mer av sin lön och att det blir ännu mer lönsamt att arbeta. För att underlätta för arbetsgivare att våga öppna dörren och släppa in en person som i dag står utanför föreslår vi också kraftigt förenklade lönestöd.

Dessvärre ser vi att statsministern är tom på förslag för att minska utanförskap och lösa integrationsproblem.

I stället för att ta strid mot de riktiga samhällsproblemen väljer Löfven att ägna sig åt att hitta på konflikter som inte finns. Det leder inte Sverige framåt i en svår tid.

Elisabeth Svantesson

Andre vice ordförande (M)

Publisert: