ÅSIKT

Kan ett barn leva på sex kronor om dan?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Svara på våra frågor – och ta barnkonventionen på allvar, Morgan Johansson!

Foto: FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att inget barn ska diskrimineras. Lever Sverige upp till det, undrar debattörerna.

DEBATT. Att ”alla barn har samma rättigheter och lika värde” är en av FN:s barnkonventions grundläggande principer. En konvention som är på väg att bli svensk lag.

Men hur den ska kunna implementeras av en regering som med hårdnande asyllagstiftning försvårar för barnfamiljer att återförenas, som har ett system med flerbarnsavdrag för asylsökande familjer och som menar att ett barns grundläggande behov kan klaras på sex kronor per dag är en gåta.

Under fastan i år genomförde kyrkoherden i Hedemora-Garpenberg Pontus Gunnarsson vad han själv kallade ”ett socialt experiment”. Han valde att under sex veckor leva på en asylsökandes ekonomiska bidragsnivå, 61 kronor per dag. Det var ett experiment som vållade stort massmedialt intresse och som bland mycket annat blottlade ett svenskt samhälle som dragits isär.

Många, bland andra fattigpensionärer, reagerade till Pontus Gunnarsson och berättade om en svår ekonomisk livssituation.

Men från ett håll var det tyst, nämligen från den ansvarige ministern Morgan Johansson.

Han svarade inte på frågor, vare sig offentligt ställda eller direkt i mail och brev. De frågor han hittills vägrat att besvara gäller behovet av en översyn av 22 år gamla bidragsnivåer, det gäller varför Sverige i relation till asylsökande familjer har ett ”flerbarnsavdrag” och om det är rimligt att ett barns alla behov, utöver mat, ska klaras på 6 kronor per dag.

Det Sverige vi vill leva i ska vara ett land där alla människor behandlas med respekt och ges möjlighet att leva drägliga liv. Ett land där alla barn ska behandlas i enlighet med FN:s barnkonvention.

Att ge bidrag till asylsökande barn som med all säkerhet tvingar dem in i ytterligare utanförskap kan inte ses som att vi behandlar alla barn som lika mycket värda och så att vi förhindrar att de diskrimineras. I detta fall är bidragen som ges för barn som lever i boenden där mat ingår det som gör oss mest skamsna.

Ett barn får då tolv kronor i dagersättning. Det ska täcka till exempel kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

För asylsökandes barn gäller dessutom motsatta regler än i det svenska barnbidragssystemet, som gör att man får extra bidrag, flerbarnstillägg, redan från andra barnet. För asylsökande barn halveras i stället dagersättningen från och med tredje barnet. Det innebär att en asylsökande familj, som får mat, förväntas klara alla övriga omkostnader för sina barn, utöver de två första, för sex kronor per dag.

Morgan Johansson har hittills valt att inte besvara några frågor. Men vi ger oss inte utan ställer frågorna igen:

Kommer du att driva frågan om en översyn och förändring av de bidragsnivåer till asylsökande som legat oförändrade i 22 år, sedan 1994?

FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att inget barn ska diskrimineras. Anser du att Sverige lever upp till konventionen när vi, genom ”flerbarnsavdraget”, låter barn leva på sex kronor per dygn?

Vilken är förklaringen till att bidraget till barn i asylsökande familjer halveras från och med tredje barnet, samtidigt som det svenska barnbidragssystemet är uppbyggt så att redan andra barnet i en barnaskara ger flerbarnstillägg?

Vår förhoppning är att du, Morgan Johansson, svarar på frågorna denna gång.

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

Pontus Gunnarsson, kyrkoherde i Hedemora-Garpenberg

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM