Debatt

Låt snuset vara – det är inte farligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Spill inte liv i onödan – snus är inte samma sak som cigaretter

Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige. Och ingenstans är heller andelen tobaksrelaterad ohälsa så låg som här. Snus är inte cigaretter – så tänk på folkhälsan och låt det vara, uppmanar debattörerna.
Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige. Och ingenstans är heller andelen tobaksrelaterad ohälsa så låg som här. Snus är inte cigaretter – så tänk på folkhälsan och låt det vara, uppmanar debattörerna.

DEBATT. Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige. Och ingenstans är heller andelen tobaksrelaterad ohälsa så låg som här. Om Europa konsumerade tobak på det sätt vi gör i Sverige skulle 200 000 liv räddas varje år, hävdar amerikanska cancerforskare. Det är därför USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, rekommenderar en introduktion av svenskt snus i landet.

Men medan omvärlden ser Sverige som en förebild gör vi själva vårt bästa för att motarbeta utvecklingen. I förslaget till ny tobakslag ska snus och cigaretter behandlas som likvärdiga produkter. Hälsoeffekterna anses sekundära.

Vi anser att det som nu pågår är en potentiell folkhälsoskandal och det är därför vi engagerar oss i detta. Regeringens utredare Göran Lindahl öppnar för en syn på snus som är en ren folkhälsorisk. Vi presenterar i dag en ny rapport med rubriken ”Snusets hälsoeffekter” där vi går igenom den forskning som finns och utifrån den drar slutsatser om hur det svenska snuset borde hanteras.

Vi gör det som ledamöter i nybildade Snuskommissionen, en fristående utredningsgrupp finansierad av Svenska snustillverkarföreningen.

Vad har vi då funnit?

1. Hälsofarorna

Många myter kring snus och cancer emanerar från forskning på helt andra tobaksprodukter. Seriösa studier av svenskt snus visar att det inte finns något bevisat samband mellan snus och någon av de cancerformer som brukar pekas ut i sammanhanget, exempelvis bukspottkörtelcancer eller cancer i munhålan, strupen eller magsäcken.

Det är till och med så att ett forskarteam funnit klara bevis för att den som snusar löper mindre risk att drabbas av MS. Även för parkinson finns en liknande studie, då kopplad till nikotinets i detta fall positiva inverkan.

Visst är det bra om det forskas mer på området. Men vi tycker att diskussionen också måste förhålla sig till den forskning som finns. I dag tar sig diskussionen ibland rent bisarra former som när tankesmedjan Tobaksfakta menar att det är en viktig forskningsuppgift att lyckas bevisa att snus har liknande hälsoeffekter som cigaretterna. Sanningen underordnas budskapet.

2 Rökavvänjningseffekten

Vissa menar att eftersom snuset leder till fler tobaksbrukare, totalt sett, så är det fel väg att gå. Vi köper inte detta argument. Även om en nollvision för tobaksrökning är en rimlig målsättning så kommer alltför många liv i onödan att gå till spillo på vägen dit om man blundar för skillnaden mellan snus och cigaretter.

Det är häpnadsväckande att regeringens utredare Göran Lindahl i detta läge skriver följande i sin SOU: Oavsett hur det förhåller sig med bedömningarna av snus som rökavvänjningsmedel eller snusets mindre farlighet jämfört med cigaretter, konstaterar vi att den tobakspolitiska utgångspunkten är att det inte ska göras skillnad mellan olika former av tobak. Detta har också varit utgångspunkten för våra överväganden och förslag.

Utredaren tar sig ett stort ansvar för den svenska folkhälsan. Detta särskilt som den nuvarande regeringen i sitt tilläggsdirektiv tydligt fastslagit att utredaren ska se till att förslagen är proportionerliga och motiverade i förhållande till folkhälsa.

Vår förhoppning är att regeringen nu i första hand tänker på folket och folkhälsan och inte gör verklighet av sin utredares ambition att likställa cigaretter och snus. Låt Sverige fortsätta vara en tobakspolitisk förebild. 

Anders Milton

Kinna Bellander

Göran Johnsson

Karl Olov Fagerström

Läs sjukvårdsministerns svar: Minska rökningen är vår högsta prioritet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Tobak

ÄMNEN I ARTIKELN

Tobak