ÅSIKT

Kronan skrämmer upp folk i onödan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Göran Hägglund (KD): Utförsäljningen av apoteken är bra för Sverige

Dagens debattör: Göran Hägglund.

Sverige genomförde 2009 en omreglering av apoteksmarknaden. När vi kristdemokrater tog över ansvaret för apoteken 2006 så låg Sverige i OECD-områdets botten i fråga om antal apotek per invånare. Men efter omregleringen och monopolets avskaffande har det vänt. Antalet apotek har ökat med över 30 procent. Samtidigt har öppettiderna ökat med i genomsnitt tio timmar per vecka. Förbättringen har skett i hela landet samtidigt som det blivit möjligt att köpa huvudvärkstabletter, nässpray, allergimedicin och många andra receptfria läkemedel i tusentals vanliga butiker.

Det finns inte något län där tillgängligheten till apotek har blivit sämre. Ett antal orter har fått sitt allra första apotek efter omregleringen. Däribland Insjön i Dalarna och Älmsta på den uppländska landsbygden. Därutöver har apotek öppnat i stadsdelar som Rågsved, Stockholm och Hovsjö, Södertälje. Men de senaste dagarna har en diskussion blossat upp kring apotek i glesbygd. En privat aktör, Kronans Droghandel, har meddelat att de planerar att lägga ner ”olönsamma apotek i glesbygd” när avtalet med staten om att driva sådana apotek löper ut.

Med detta ansvarslösa utspel har Kronans Droghandel skrämt upp många glesbygdsbor helt i onödan. Vi vet nämligen sedan tidigare att antalet olönsamma glesbygdsapotek är få – och sedan dess har apotekens handelsmarginal dessutom höjts. Totalt är det bara något femtontal apotek (av totalt 1242) fördelat på fyra stora apoteksaktörer som har problem med lönsamheten.

Apoteksbranschen är inte vilken bransch som helst. Den som tar på sig ansvaret att vara verksam i denna sektor tar också på sig ansvaret för att tillhandahålla, många gånger helt livsnödvändiga, läkemedel till befolkningen. Att driva apotek är inte som att sälja knäckebröd eller bananer. Därför var regeringen mycket noggrann med att säkerställa en trygg och god läkemedelsförsörjning när reformen genomfördes.

Min och regeringens förhoppning är att frågan ska kunna lösas utan tvingande lagstiftning eller ytterligare reglering. Därutöver finns exempel från andra länder där apoteksaktörerna själva insett värdet av att leverera läkemedel även i glesbygd. I Norge, som omreglerade sin apoteksmarknad några år före Sverige, har aktörerna själva kommit överens om att inga glesbygdsapotek ska läggas ner, även om de för tillfället inte visar lönsamhet. Mot den bakgrunden är det glädjande att andra stora aktörer som driver apotek i svensk glesbygd – Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen och Apoteket AB – i Aftonbladet (10/5) uppger att de inte kommer att lägga ned några glesbygdsapotek. Det visar på ett ansvarstagande och en omsorg om branschens goda rykte.

Mitt besked är klart och tydligt: Vi tänker inte försämra apoteksservicen i glesbygd. Om Kronans Droghandel inte vill driva apoteken så får vi hitta andra lösningar. Det viktigaste syftet med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden var att öka tillgängligheten till läkemedel för alla i vårt land. Om Kronans Droghandel menar allvar med sitt nedläggningshot kommer staten inte stillatigande titta på. Jag vill i det sammanhanget påminna om att staten fortfarande är aktiv inom branschen via Apoteket AB.

Vi kommer se till så att läkemedelsförsörjningen fortsätter att fungera överallt och att reformens ambition om ökad tillgänglighet i hela landet blir verklighet, med eller utan Kronans Droghandels bidrag.

Göran Hägglund