Regeringen varken kan eller vill lösa tågkaoset

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S: Skandalentreprenör ersätts med jättebelopp – skattebetalarna får stå för notan

1 av 2
TÅGKAOS Regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har, trots de senaste vintrarnas kaos, inte varit intresserade av att underhållets organisering ska förbättras, skriver dagens debattörer. Foto

Sveriges järnvägsresenärer har fått vänja sig vid en allt sämre fungerande järnväg. För­seningar och inställda tåg har blivit så vanliga att inte ens större sammanbrott i järnvägen väcker några större rubriker. Bristerna i järnvägssystemet har blivit så stora att SJ inte längre anser sig ha råd att fullt ut kompen­sera förseningar som beror på bristande underhåll.

Sverige skiljer sig från de flesta länderna i vår omvärld genom att inget järnvägsunderhåll bedrivs av banhållaren. Allt underhåll genomförs genom upphandling, och är uppsplittrat på ett stort antal olika kontrakt. När strömmen går, som den gjorde i Stockholm för några dagar sedan, kan banhållaren inte ens byta en säkring utan att tillkalla en kontrakterad under­entreprenör.

Uppsplittringen av järnvägs­underhållet och bristen på resurser är tillsammans med bristen på nyinvesteringar i järnvägs­systemet de viktigaste förklaringarna till järnvägens misslyckande. Finansminister Anders Borg har länge motsatt sig ökade satsningar på drift, underhåll och nyinvesteringar i järnväg. Redan 2007 slog Borg fast att ”Vi har överinvesterat i järnvägar” och under den här mandatperioden mer än halverar regeringen nyinvesteringarna.

Men fungerar inte organisationen hjälper det inte med ökade anslag. Sedan 2008 har kostnaderna för underhållet ökat från 1,2 till 1,7 miljarder. Under samma period minskade an­delen persontåg som kommer i tid med 3,5 procent. Andelen punktliga godståg har minskat med tio procent. Det omvända förhållandet mellan tilldelade resurser och faktiska resultat visar att organisationen inte fungerar.

Infrastrukturministern har kallats till riksdagens konstitutionsutskott för att stå till svars för varför hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar går till att ersätta entreprenörer som misskött sig i stället för till underhåll av våra järnvägar. En sådan situation uppstod när det brittiska företaget Balfour Beatty Rail tog över järnvägsunderhållet i Västsverige.

Företaget, som tidigare tilldömts stora böter i brittisk domstol för att de genom bristande underhåll förorsakat en stor tågolycka, klarade inte uppgiften. Förlorarna var de svenska tågresenärerna. Dels genom de stora tågförseningarna, dels genom att de fick stå för notan när Trafikverket tvingades bryta kontraktet – och gav Balfour Beatty ytterligare 125 miljoner kronor som plåster på såren.

De senaste årens rapport­ering om stillastående person­­tåg, godståg som inte klarar leveranstider och de senaste dagarnas haverier runt Stockholms central ger en god bild av hur det står till med det svenska järnvägsunderhållet. Med tanke på hur central järnvägen är för den svenska exportindustrin kan man tänka sig att regeringen borde vara intresserad av att hitta en lösning. Men regeringen har, trots de senaste vintrarnas kaos, inte varit intresserad av hur underhållets organisering ska förbättras, än mindre vidtagit några verkningsfulla åtgärder för att ta tag i problemen.

Den ordning som finns i dag har inte har lett till ökad effektivitet utan i stället bidragit till förseningar och inställda tåg. Därför menar vi att underhållsarbetet måste organiseras på ett effektivare sätt.

Vi kräver därför att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på hur en effektivare och samordnad underhållsorganisation skall utformas. Mot detta har de fyra regeringspartierna redan reserverat sig under arbetet i trafikutskottet. Tydligare kan inte regeringens oförmåga att ta tag i järnvägsproblematiken manifesteras.

Anders Ygeman

Lars Mejern Larsson

Publicerad: