Byggnads: Regeringen har nedmonterat bostadspolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ny rapport visar att var fjärde ung person bor kvar hemma - nu måste regeringen agera.

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.
Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Unga vuxnas bostadssituation i Sverige är i dag alarmerande. Exempelvis bor i dag var fjärde ung och nästan varannan student hemma hos förälder/föräldrar, där bostadsbristen är en viktig förklaring, visar en ny undersökning Byggnads låtit göra. Nu måste kommuner, byggherrar och bostadsministern ta sitt ansvar för att få fart på ett smart bostadsbyggande – inte minst för de unga.

I en opinionsundersökning Byggnads låtit Novus Opinion göra visar på många intressanta fakta kring unga och studenters svåra bostadssituation i dag. Var femte ung vuxen är i dag orolig för att de inte ska få ett eget boende. Var fjärde mellan 18-32 år bor hemma hos förälder/föräldrar och bland studenter är det nästa varannan som bor hemma.

Sex av tio tror att man kommer att flytta till lägenhet nästa gång man flyttar, men sex av tio drömmer om villa/radhus. Tre av fyra unga vuxna upplever att det är svårt för unga att hitta ett eget boende. Kostnaden är viktigast när man letar efter eget boende. Ungefär hälften av unga och mer än hälften av studenter tror inte att de kommer flytta de närmste året.

50 procent av studenterna tycker det passar med en mindre storlek på lägenheter än 40 kvadratmeter. Detta visar på behovet av små lägenheter och ett smart byggande. Enkelhet, småskalighet och ekonomiskt rationella lösningar är det som måste till.

Det byggs alldeles för lite nya bostäder och det renoveras för lite och för långsamt i Sverige idag. Det skapar en kraftig brist på bostäder där ungdomar tillhör förlorarna. Det byggs för få bostäder och det har byggts för lite under 20 års tid.  Inte sedan 90-talskrisen har bostadsbyggande återhämtas. Det är stor brist på hyresrätter. Stor andel av det som byggs är bostadsrätter där ungdomar inte har råd.

Om man utgår från en försiktig ambition att 35 000 nya bostäder bör byggas varje år så är det ca 200 000 bostäder som aldrig byggdes från 90-talets början och fram till nu. Under det senaste decenniet har byggandet av nya bostäder i Sverige varit ca hälften så hög per 1 000 invånare jämfört med genomsnittet för Norge, Danmark och Finland. Borgerliga regeringen tog vid sitt tillträde vid regeringsmakten bort investeringsbidraget, vilket gjorde att bostadsbyggandet ökade tillfälligt. Idag är nivån åter låg och bara på 23 000 - 25 000 lägenheter per år.

Bostadsbrist och bristande renovering och underhåll leder till segregation. Plånboken avgör var och hur vi bor. Det är en stor brist på studentbostäder. Bostadsministern uppmanar studenter att söka sig till andra orter än t ex Stockholm

Regeringen har en obefintlig bostadspolitik. Att det byggs för lite nytt och renoveras för lite är en effekt av en, i stort sett, avvecklad bostadspolitik. Alliansregeringen har avvecklat riksdagens tidigare bostadspolitiska mål och har ersatt dem med skrivningar om att marknaden ska lösa bostadsfrågan.

Regeringen säger att målet för bostadsbyggande är att konsumenternas efterfrågan ska möta ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Det fungerar nu inte i praktiken eftersom regeringens överordnade mål är att insatser på det bostadspolitiska området inte får kosta pengar. I senaste budgetpropositionen nämner man tvärtom att de tidigare bostadssubventionerna nu i huvudsak avvecklas under 2011.

Nu måste kommunpolitiker, byggherrar och bostadsministern ta sitt ansvar för att täcka det behov som finns av att bygga nya lägenheter. Det är ungas framtid det handlar om.

Publisert: