Debatt

Alliansen bättre på att anställa kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaterna: Börsbolagen borde lära sig av oss

Konstitutionsutskottet granskar regelbundet hur regeringen utövar utnämningsmakten, bland annat hur fördelningen mellan kvinnor och män har varit.

Årets granskning är särskilt intressant. För första gången går det att rakt av jämföra fem år med socialdemokratisk utnämningspolitik och fem år med Alliansen eftersom granskningen omfattar perioden 2001–2011.

Andelen kvinnor som utnämnts har ökat kraftigt. Alliansregeringen har som första svenska regering någonsin nått en nära nog exakt balans mellan kvinnor och män som utnämns till myndighetschefer.

Under de fem socialdemokratiska åren utnämndes 38 procent kvinnor och 62 procent män. Alliansen har under sina fem år utnämnt 47 procent kvinnor och 53 procent män. De två senaste åren utsågs 48 procent kvinnor och 52 procent män. Både 2008 och 2010 utsågs fler kvinnor än män till myndighetschefer. Alliansen har alltså lyckats med det som tidigare regeringar inte klarat – att rekrytera i princip lika många kompetenta kvinnor som kompetenta män.
Det är mycket viktigt att riva glastaket till toppjobben och se till att skickliga kvinnor i kraft av sitt kunnande når kvalificerade chefspositioner. Det har alliansregeringen gjort i handling när det gäller de statliga myndigheterna. Det är en konkret insats för jämställdheten. Konkret handling och att leva som vi lär är det som påverkar mest.

Debatten om den låga andelen kvinnor i börsbolagens styrelser flammar upp varje år och trots att Svensk kod för bolagsstyrning säger att en jämn könsfördelning ska eftersträvas har nästan ingenting förändrats. År 2010 var andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 22 procent. Tre procent av börsbolagen hade en kvinnlig styrelseordförande. Än mer anmärkningsvärt är att så få kvinnor får höga chefspositioner i dessa och andra privata företag.

Näringslivet har uppenbarligen inte lyssnat in debatten. Vi förväntar oss att fler kvinnor rekryteras till styrelserna och de högsta chefsposterna i privata företag. När Sveriges regering finner kvinnor med förmåga att leda myndigheter med tusentals anställda och miljardomsättning, borde även storföretagen kunna se och tillvarata kvinnors kompetens.

Regeringen arbetar med kravprofiler och transparenta utnämningsprocesser. Det leder till att fler kvinnor får toppjobb. Moderaternas inställning är att börsbolagen ska kompetensredovisa styrelse, valberedning och högre chefspositioner i sina årsredovisningar, allt i syfte att synliggöra kompetens och kraven på kompetens inom företagen.
En jämn fördelning mellan kvinnor och män på de statliga toppjobben, det är facit efter fem år med Alliansens utnämningspolitik. Vi tror att näringslivet kan inspireras.

Sofia Arkelsten

Partisekreterare (M)

Per Bill

Vice ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott

Andreas Norlén

Riksdagsledamot (M) i konstitutionsutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt