Monstertruckar blir vägarnas dödsfällor

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MP: Långa lastbilar hotar både människor och miljö

I dag presenteras forskningsprojektet ”En trave till” om längre och tyngre lastbilar. Men redan innan presentationen och utan någon debatt har både Moderaterna och Socialdemokraterna i riksdagen deklarerat sitt stöd för dessa ”mega-trucks”. Genom intensivt lobbyarbete har 90-tonnarna också lyfts fram i Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning.

Vi är många som upplever det som obehagligt att köra om 24 meter långa fordon. Att tvingas köra om 30 meter långa ekipage är etter värre . Det är en sak att göra testkörningar med erfarna förare på fina vägar ljusa sommardagar. Men det är något helt annat att hamna bakom ett lång timmerbil med en stressad förare på en mörk väg när snön yr eller regnet piskar mot rutan. Så ser det ofta ut i verkligheten. I fyra av tio dödsolyckor är lastbilar inblandade.

Förespråkarna hävdar att koldioxidutsläppen per transporterat ton minskar med dessa fordon. Det bygger enbart på jämförelse mellan olika lastbilstransporter. Ingen analys om konkurrenskraften gentemot järnvägstransporter har gjorts. När maximivikten på lastbilar höjdes från 51 till 60 ton flyttades brytpunkten för lönsamma tågtransporter från 37 till 55 mil. En höjning till 90 ton skulle försämra järnvägens lönsamhet ytterligare så att mer gods går på vägarna. Om de totala utsläppen ökar eller minskar med dessa Megatrucks är alltså oklart.

Försöken har gjorts med timmerbilar. Men redan ropar även gruvindustrin om att få köra malm i jättelastbilar. Regeringen diskuterar att låta Megatrucks med malm köra från den nya gruvan i Pajala var sjunde minut! Sträckan Pajala - Svappavaara måste förstärkas för 1,6 miljarder kronor för att klara belastningen.

Vi i Miljöpartiet är inte beredda att tillåta förändringar som ytterligare ökar transporter på väg. Istället vill vi införa en lastbilskatt vid sidan av banavgifter och farledsavgifter . Pengarna skall användas bl. a för att förbättra möjligheterna att transportera mer gods på tåg. Vi är beredda att satsa minst 100 miljarder mer än regeringen under tio år på järnvägarna. Det gäller bland annat Malmbanan, godsstråket genom Bergslagen, Gävle-Sundsvall-Härnösand men också mindre banor som har en omfattande godstrafik ut till stambanorna. Vi vill också utreda ett nytt spår till gruvan i Pajala. Det är klimatpolitik som fungerar i verkligheten.

Stina Bergström

Annika Lillemets

Publicerad: