Agera nu – innan fler dör i prostatacancer

Debattörerna: Tekniken finns redan, inför screeningprogram även för män

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flera profiler och forskare debatterar i dag för att alla män ska screenas för prostatacancer. En effektiv screeningsmetod finns redan och med den kan antalet döda i prostatacancer minskas, skriver debattörerna.

DEBATT. Prostatacancer är den vanligaste och dödligaste cancersjukdomen i Sverige bland män. I dag dör 1 800 män i onödan varje år eftersom deras prostatacancer upptäcks försent. Genom det svenskutvecklade Stockholm3-testet är det nu möjligt att införa ett nationellt program för screening av prostatacancer.

Vi – som alla själva har haft prostatacancer eller har nära anhörig som drabbats – kräver att Socialstyrelsen agerar.

Sedan nästan 30 år tillbaka erbjuds kvinnor i Sverige screening för bröstcancer. Precis som för bröstcancer är tidig upptäckt av prostatacancer avgörande. Men inget screeningprogram för prostatacancer har införts. Anledningen är att det så kallade PSA-testet som hittills använts är för oprecist. Dessutom fungerar både diagnostik och behandling av prostatacancer dåligt i Sverige, med både överdiagnostik, missade behandlingar, operationer som utförs av läkare med för lite erfarenhet och långa väntetider. Det gör att många män lider och dör i onödan.

Men sedan något år finns det svenskutvecklade Stockholm3-testet tillgängligt. Stockholm3-testet är ett enkelt blodprov som mäter ett stort antal blodmarkörer och sedan låter en algoritm bedöma risken för prostatacancer.

Resultaten av testet är häpnadsväckande. Jämfört med dagens kliniska praxis hittar Stockholm3-testet aggressiv prostatacancer hos 20 procent fler män och halverar samtidigt onödig provtagning.

2017 fick Stockholm3-testet ta emot det europeiska innovationspriset (EIT Innovators Award) för sitt stora värde för samhälle och individer.

Ett nationellt screeningprogram av prostatacancer med Stockholm3-testet skulle få många positiva effekter.

  • Ökad överlevnad. Stockholm3 upptäcker aggressiv cancer bättre och tidigare än PSA och hittar också cancer hos män med låga PSA-värden (under PSA 3).

  • Drastisk minskning av onödiga vävnadsprover. Stockholm3-testet halverar onödiga vävnadsprover. Därmed slipper ett stort antal män onödig utredning med tillhörande oro och risk för att upptäcka ej betydelsefull prostatacancer och risk för allvarliga infektioner. Detta har tidigare varit det stora hindret för att införa ett nationellt screeningprogram.

  • Hittar män med genetiskt ökad risk för prostatacancer. Stockholm3-testet hittar även de män som har ökad genetisk risk för prostatacancer – i dag missas dessa helt. En man av 20 har genetiska mutationer som ger 2-3 gånger högre risk att drabbas av prostatacancer.

  • Snabbare vård. I dag är tiden från första upptäckt till första behandling för prostatacancer förskräckande lång, exempelvis över 200 dagar i Stockholm. En förklaring är dagens oprecisa blodprov med PSA som gör det svårt för läkaren att bestämma fortsatt utredning och behandling. Stockholm3-testet ger ett tydligt svar med en enkel rekommendation och möjliggör därmed en snabbare beslutsväg från upptäckt till behandling.

I februari 2018 ska Socialstyrelsen fatta beslut om ett nationellt program för screening av prostatacancer bör införas. Med screening baserad på Stockholm3-testet skulle Sverige ta ett gigantiskt kliv mot en bättre och mer human cancerdiagnostik.

Vi skulle inte enbart kunna rädda ett stort antal människoliv. Vi skulle kraftigt minska det psykiska lidande och den oro som såväl patienter som anhöriga upplever. För alla drabbade och deras anhöriga kräver vi nu att Stockholm3-testet görs tillgängligt för alla män genom ett nationellt screeningprogram.

Det är inte jämlikt att endast de som har råd att själva betala kan få tillgång till ett väsentligt bättre test.


Magnus Annerstedt, urolog
Kjell Enhager, ledarskapskonsult och föreläsare
Loa Falkman, hovsångare
Lasse Gunneflo, konsult inom life science
Sven-Olof Kulldorff, investerare, styrelseproffs och rådgivare
Kent Lewén, före detta ledamot Prostatacancerförbundet
Stefan Sauk, skådespelare
Patrik Sjöberg, före detta höjdhoppare
Martin Steinberg, projektledare Stockholm3
Göran Ydstrand, styrelseordförande Tillberg Design och Nybergs Deli
Lasse Åberg, artist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM