Debatt

S: Regeringens regelverk låser in de arbetslösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Socialdemokraterna: Vi vill utveckla AF och bygga en matchning som fungerar

En viktig förklaring till den framgångsrika exportindustrin som byggt Sveriges välstånd har varit vår unika förmåga till omställning och förnyelse. Till skillnad från många andra länder har vi inte motarbetat förnyelsen – vi har välkomnat den. Det har varit möjligt eftersom vi har haft ett väl fungerande system för omställning. Den som förlorat jobbet har haft möjligheten att skaffa nya yrkeskunskaper och hitta ett nytt jobb, utan att familjens ekonomi slagits i spillror. När den internationella konkurrensen hårdnade blev det allt tydligare att den svenska modellen var en oumbärlig konkurrensfördel. I början på 2000-talet började till och med World Economic Forum i Davos hylla den.

Men trots att Fredrik Reinfeldt solar sig i glansen av den svenska modellen så har han förstört Sveriges unika omställningsförmåga. Regeringen har skurit ned på utbildning och kompetensutveckling, låst in människor i ineffektiva massåtgärder och misskött dialogen med näringslivet. Istället för att förnya Arbetsförmedlingen har Reinfeldt bakbundit arbetsförmedlarna med ett byråkratiskt regelverk och centralstyrning.

Företagen vittnar om hur de får allt sämre service av Arbetsförmedlingen, och att de inte längre ser det som en väg att hitta kompetent personal. Många arbetssökande berättar om meningslösa insatser och stelbenta regler som hindrar dem från att gå utbildningar som skulle leda till jobb. Arbetsförmedlingens personal beskriver själva en tystad myndighet och frustration över att de verktyg de har är för få, och för trubbiga. Dessutom har regeringen satt i system att människor måste vara arbetslösa ett visst antal dagar innan de kan få stöd – i stället för att redan från dag ett ha fokus på att hitta en väg framåt.

Arbetsförmedlingens verksamhet har allt mer riktats mot att disciplinera de arbetslösa. Trots att över 400 000 människor letar efter arbete har många arbetsgivare svårt att hitta personal. KI konstaterar att matchningen på arbetsmarknaden försämrats markant de senaste åren. I arbetslöshetens Sverige råder det brist på allt från förskolelärare till kranförare, betongarbetare och sjuksköterskor.

Så här kan vi inte ha det. Vi socialdemokrater har en politik för att arbetslösa ska få arbete, praktik eller studier. Vi vill driva en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Vi vill satsa offensivt på utbildning på alla nivåer, och åtgärda det enorma slöseri som rekryteringsgapet innebär i form av arbetslöshet och utebliven tillväxt. Vi vill skapa en ny service som matchar arbetsgivare med människor med rätt kompetens.

I dag håller vi rundabordssamtal i riksdagen med forskare, experter och organisationer för att i samverkan förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. En komponent är en kraftigt moderniserad arbetsförmedling. I dialog med professionen vill vi förnya styrningen så att resurserna kan användas friare och arbetsförmedlarna får utnyttja sin kompetens. Regelstyrningen ska minska och ersättas med ett resultatinriktat arbete för att människor ska få jobb. Vi vill att Arbetsförmedlingen ska bli en konstruktiv samarbetspartner till kommuner, omställningsorganisationer och privata aktörer. Företagen och de arbetssökande ska ges högkvalitativ service som möter deras behov. Vi är bestämda med att åstadkomma en verklig förändring. Sverige förtjänar en framtidsinriktad regering som vågar tänka nytt och ompröva sådant som inte fungerar, och som driver på för fler jobb och starkare konkurrenskraft.

Stefan Löfven

Ylva Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik