S-toppar: Kvalitetslagar stärker välfärden - utan vinstförbud

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter den socialdemokratiska partistyrelsens besked på fredagen kommenterar fem kommunstyrelseordföranden vinster i välfärden

Vår välfärdsyn utgår ifrån våra värderingar om frihet, omtanke och gemensamt ansvarstagande. Välfärden ska vara av hög kvalitet, finnas tillgänglig för alla och finansieras gemensamt.

På senare år har välfärden genomgått stora förändringar. Bland annat har andelen privata företag ökat kraftigt i den skattefinansierade välfärden. I många kommuner är det idag en naturlig del att man själv kan välja vilken förskola, skola eller äldreboende man vill använda.

Den rätten garanteras genom en mångfald av olika utförare vilket är bra och något vi vill värna om.

Men allt är inte bra. Vi har sett exempel på företag inom välfärdsområdet som genom att sänka kvaliteten har kunnat göra stora vinster, ofta långt större än i det övriga näringslivet.

Det är oacceptabelt. Regeringen däremot har stoppat huvudet i sanden och istället urholkat resurserna till välfärden. Vi som lokala politiker har försökt hanterat utvecklingen. Men efter sex års borgerlig regering är bilden entydig. Barngrupperna i förskolan är för stora.

Kunskapsresultaten i skolan har försämrats sex år i rad.

Vi socialdemokrater vill se en annan utveckling. Det behövs mer resurser, smartare organisering och ordning och reda i välfärden. Och vi vill, till skillnad från en borgerlighet som mest verkar nöjd, göra något åt de missförhållanden som avslöjats utan att för den skull förbjuda väl fungerande verksamheter.

Vi vill säkerställa att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt, att valfriheten säkras och att möjligheterna att göra stora vinster genom att tumma på kvaliteten i skolan, vården och omsorgen begränsas. Det vill vi göra genom följande reformer som syftar till att skapa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden:

• Skärpta regler för vilka som får starta och driva verksamhet. Vid ägarbyten av till exempel förskolor, skolor och äldreboenden ska tillstånd omprövas.

• En betydligt noggrannare kontroll. Tillsynen av välfärden måste byggas ut, med möjlighet till fler oannonserade inspektioner och tydliga sanktioner vid brott mot reglerna.

• Hårdare kvalitetskrav. Det ska inte gå att göra stora vinster genom att

exempelvis skära ner på antalet lärare i skolan eller andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

• Öppna böcker. Det ska bli lättare att kunna välja på grundval av saklig information. Samma regler ska gälla för såväl privata som offentliga utförare. Intäkter och utgifter kopplade till den enskilda förskolan eller vårdcentralen ska framgå och det ska inte räcka att ekonomin redovisas på koncernnivå.

• Meddelarfrihet och full insyn. Personal inom vården, skolan och omsorgen ska ha samma rätt att påtala brister, oavsett om verksamheten man arbetar inom bedrivs av en kommun, ett landsting eller ett privat företag.

• Garanterad valfrihet och mångfald. Där det finns risk för privata monopol ska kommuner och landsting kunna rikta upphandlingar mot non profit-aktörer. Kommuner ska få ökat inflytande vid risk för överetableringar och LOV-lagstiftningen ska vara valfri för kommuner att införa.

• Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige. Företag ska inte tillåtas att undandra vinster från beskattning till exempel genom att tillämpa orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och dotterbolag.

En välfärd av hög kvalitet har avgörande betydelse för såväl individens frihet som vårt lands framtida välstånd. Vi vill vända trenden med sämre kunskapsresultat i skolan och komma till rätta med kvalitetsbrister inom sjukvården och äldreomsorgen. Ska det bli möjligt krävs en framtidsinriktad politik med mer resurser, smartare organisering och tydliga regler som begränsar möjligheterna att kunna göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen.

Socialdemokrater och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun:

Anneli Hultén, Göteborg

Lars Stjernkvist, Norrköping

Elvy Söderström, Örnsköldsvik

Katarina Berggren, Botkyrka

Lena Baastad, Örebro

Publisert: