Debattören: Räcker mamma till som juridisk hjälp?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är så gott som omöjligt att få allmän rättshjälp i en tvist med FK

Tvingas kämpa självTurid Ravlo-Svensson ska själv företräda sin son i Högsta förvaltningsdomstolen, ­eftersom man inte har rätt till juridisk hjälp från staten i tvister med myndigheter.

Hade min son mördat någon, ­begått ett rån, slagit ner någon på gatan eller begått vilket brott som helst så hade han haft rätt att företrädas av en advokat och haft rätt till rättshjälp.

Men min sons ”brott” är att han har ett medfött neuropsykiatriskt funktionshinder och ­svåra problem med ångest och depressioner. Diagnosen kom sent, han var 20 år gammal då man inom vården började misstänka att hans återkommande depressioner och ångestattacker berodde på att han hade en störning inom autismspektrumet.

När vi fick klart för oss vad orsaken till problemen var, tog vi nya tag och ansökte via Försäkringskassan om att vår son skulle få aktivitetsersättning för förlängd grundutbildning.

Försäkringskassan sa nej, men jag som mamma överklagade till Förvaltningsrätten och där fick vi rätt. Försäkringskassan begärde och fick prövningsrätt i Kammarrätten. Jag fick åter förklara och förtydliga, skaffa fram nya intyg för att få förståelse för vår sons situation. Vi fick rätt även i Kammarrätten, men Försäkrings­kassan gick vidare och begärde prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Och det fick de, eftersom det saknas avgöranden från högsta instans beträffande aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Vårt fall är alltså prejudicerande, vilket ­betyder att utfallet blir vägledande för liknande fall i framtiden.

Jag har nu fått ett föreläggande och har 21 dagar på mig att lämna mitt svar. Det står att jag ska komma in med ett skriftligt svar och att Högsta förvaltningsdomstolen kan komma att ­avgöra målet även om jag inte hör av mig. I svaret ska jag ange om jag medger eller bestrider vad klaganden yrkar, och om jag bestrider bör jag ange skälen för det och vilka bevis jag vill ­åberopa.

Nu är jag inte född i farstun och kan nog svara för mig, men är det verkligen rimligt i en rättstat som Sverige att en vanlig mamma skall behöva driva ett ärende i Högsta Förvaltningsdomstolen utan juridisk hjälp? I ett ärende som blir ett prejudikat för alla andra i samma situation. Gör jag ett dåligt jobb så blir det negativa konsekvenser för andra i samma situation och gör jag det bra så blir det positivt för många.

För så är det – i dag är det i princip omöjligt att få allmän rättshjälp i tvister med Försäkringskassan och andra myndigheter. Staten anser att de har ­utredningsansvar, och man utgår ifrån att myndigheten gör objektiva utredningar och ingen part gynnas eller missgynnas. Denna övertro på Försäkringskassans vilja att göra en korrekt utredning och förmåga att vara objektiv är också orsaken till att det är svårt för en enskild person att få rättshjälp när ett ärende överklagas till högre instanser, trots att det kan vara ytterst komplicerade ärenden med stort behov av sakkunskap. Är det rimligt?

Utan ett juridiskt ombud – vilket är dyrt – står den enskilde­ i klart ­underläge mot Försäkringskassan­. Den har tillgång till hela sin process­juridiska avdelning och ­inte behöver tänka på vad det ­kostar när de tar strid mot en ­enskild person.

Min son har inte resurser att själv föra sin talan och inte heller några ekonomiska resurser att betala ett ombud. Han får förlita sig på att mamma reder ut situationen för honom. Jag hoppas jag är den sista mamman som själv måste föra hela striden från Förvaltningsrätt, via Kammarrätt till Högsta Förvaltningsdomstolen och att de ansvariga ser till att det även finns rättsäkerhet för de svagaste i vårt samhälle.

Turid Ravlo-Svensson

Debattören

Turid Ravlo-Svensson, 57, ­Varberg.

Debatten

Om du hamnar i rätten förväntas du använda ditt rättsskydd i hemförsäkringen – men det gäller inte om du över­klagar ett myndighetsbeslut. Du får i regel inte heller hjälp från den allmänna rättshjälpen. Helt orimligt, anser ­dagens debattör, som själv ska företräda sin son i Högsta förvaltningsdomstolen i en tvist med Försäkringskassan.

Publisert: