ÅSIKT

Alla ska få vara sig själva i våra förorter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Lyft de kulturella problemen – och skapa fler jobb

Benjamin Dousa, v ordförande (M) i Rinkeby-Tensta stadsdelsnämnd.

Tack Zeliha Dagli, för att du belyser bristen på jämställdhet i Husby. Alla pratar om kvotering av miljonärer i börsbolag men ingen talar för dem som inte får köra bil för sina män, blir påtvingade vissa klädesplagg och de dömande blickarna som ges på Husby torg.

Mina släktingar flydde också hit för att skapa sig ett nytt liv där man kunde leva som man ville. För Sveriges öppna armar är jag oerhört tacksam. Varken du eller någon annan ska behöva flytta från Husby eller en annan förort för att känna dig fri – din flykt är redan tillräcklig.

Det får inte finnas en beröringsskräck att diskutera sociala och kulturella problem i förorten. IS-krigare som åker till Irak och Syrien är egentligen det enda symptomet som diskuteras i den offentliga debatten. Det behövs fler som lyfter exempelvis kvinno- men även hbtq-perspektivet.

Jag har själv märkt av inskränkthet i området. Du refererar till ”skuggorna”; de som ger uttryck för åsikter som människor i andra delar av samhället skulle tvingas stå till svars för.

Värderingsarbetet måste komma in i en ny fas. Vi behöver vara fler som arbetar aktivt och ställa tuffare krav på till exempel lärare, fritidspedagoger med fler att de måste ta ett större ansvar för att barn och unga ska fostras till öppna och toleranta idéer. Alla föreningsbidrag borde jämställdhets- och hbtq-certifieras innan de betalas ut. Dessutom borde likabehandlingsplaner tydligare kontrolleras och följas upp bland de religiösa friskolor som finns i området. I Sverige ska man aldrig kunna motivera trakasserier med en viss religion eller ideologi.

Bland det bästa med vårt land, och som gör att det sticker ut i världen, är vår gemensamma tro på vissa värden: demokrati, öppenhet, allas lika värde, individualism och solidaritet är några exempel. Det finns ingen naturlag som säger att det alltid kommer förbli dessa värden som präglar det svenska samhället. De måste kämpas för och vinnas generation för generation, person för person och förort för förort.

Samtidigt får vi inte glömma de många goda exempel som finns i området. Du nämner själv ditt eget Gränslöst café som förhoppningsvis återkommer när Folkets Hus & Parker tar över driften av Husby Träff. Men vi har även Kista SC som lär utrikes födda kvinnor att cykla, Husby gårds många konstprojekt för tjejer och Shanta basket. Husby behöver fler eldsjälar och förebilder, och därför är det problematiskt att många flyttar från området så fort de kommer i arbete.

Den största frihetsreformen man kan göra för kvinnor på ställen som Rinkeby-Kista är att skapa förutsättningar för jobb.

Ett jobb är mer än pengar den 25:e varje månad – det är självkänsla och självständighet. På arbetsplatsen träffar man också människor från olika kulturer, kön, sexuella läggningar och religioner. Här kan fördomar motbevisas och nya relationer byggas. I många fall går kvinnor back eller tjänar väldigt lite på att gå från försörjningsstöd till egen försörjning och det måste vi ändra på.

Jag har träffat tjejer som inte får spela fotboll, homosexuella som blivit så mobbade att de tvingats flytta och kvinnor som fått stå ut med hemska etiketter för att de har shorts eller kjolar. I Sverige ska ingen behöva utsättas för det, oavsett om man bor i Husby eller på Östermalm. Vi behöver en ny sorts feminism – en förortsfeminism.

Benjamin Dousa

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt

Samhälle