Borgerliga ledarsidor anpassar sig till SD

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Ny granskning visar på snabb förändring av synen på invandring

Under lång tid har liberaler och konservativa hållit sams i Sverige. Nu när flyktingfrågan hamnat i fokus träder konfliktytorna fram, skriver debattören.
Foto: Foto: PRIVAT

DEBATT. När vänsterdebattörer hävdar att borgerliga ledarsidor flörtar med SD brukar det avfärdas som onyanserad och ogrundad kritik. Min systematiska genomgång av fem stora borgerliga ledarsidor ger dock en tydlig bild. Fyra av dessa når en hög anpassning till SD:s politik.

Jag har utgått från SD:s partiprogram på invandringsområdet. Partiet vill ”stoppa massinvandringen” – som påstås vara det huvudsakliga hotet mot den svenska identiteten, gemenskapen och välfärden. Genom åtgärder såsom att ersätta permanenta uppehållstillstånd med tillfälliga och ta bort de nuvarande undantagen för försörjningskrav av anhöriga, vill partiet försvåra/omöjliggöra för människor att komma till Sverige.  Jag har genom en diskursanalys granskat 23 ledarsidor från Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Dagens Industri och Dagens Nyheter, som samtliga har behandlat migration eller flyktingmottagande. Anpassningen till SD har sedan nivåskattats genom en femgradig skala. I den ena änden av skalan är anpassningen låg. Det kan till exempel handla om att ledarsidan vill se en diskussion om volymerna av flyktingmottagandet. Sedan följer en stegrande anpassningsgrad, som slutar med full samstämmighet med SD:s partiprogram på invandringsområdet.

För samtliga ovannämnda ledarsidor, med undantag av Dagens Nyheter, har en anpassning ägt rum. Invandring generellt, och flyktingmottagande specifikt, har framställts som ”kostnader” och ”uppoffringar”, snarare än en utmaning med möjligheter. Anpassningen har haft en accelererande effekt sedan årsskiftet.

Under hösten nöjde sig många borgerliga ledarsidor med att problematisera de höga volymerna. Under våren 2015 trappades tonen upp. Många samhällsproblem påstods ha sin rot i den stora invandringen. Skulden lades i allt större utsträckning på de nyanlända snarare än på mottagarlandets system och dess människors värderingar.

De ledarsidor med högst anpassningsgrad i undersökningen (3) tillämpar delvis SD:s problemformulering, betraktar invandringen som det största samhällsproblemet, och lyfter fram något av SD:s förslag som en välkommen reform. Ett exempel är Svenska Dagbladets ledarsida från i maj. Denna diskuterar förslag såsom att helt stoppa invandringen, alternativt införa parallella välfärdssystem: ”Kan man tänka sig, som diskuteras i Storbritannien, att den som kommer hit får kvalificera sig stegvis för olika delar? … Vi är vid vägskälet. Den ena vägen är att stänga dörren. Den andra vägen är en helt ny.”

Dagens Nyheter är den enda bland de granskade ledarsidorna som totalt saknar anpassning till SD. De har stått upp för ett generöst flyktingmottagande och argumenterat att ansvaret vilar på svensk stat/kommun, inte på flyktingarna själva.

Denna skiljelinje är ingen slump. Under lång tid har liberaler och konservativa hållit sams i Sverige. Fokus i svensk politik har mestadels legat på välfärdens omfattning, skattenivåer och statens inblandning i ekonomin – frågor där de två har samstämmiga åsikter. När fokus nu tycks ha skiftat i den politiska debatten till mer postmaterialistiska frågor (migration,miljö, jämställdhet) är det naturligt att konfliktytorna träder fram.

Den liberala ideologin utgår ifrån principen om fri rörlighet, generöst flyktingmottagande och stor arbetskraftsinvandring. Detta går stick i stäv med den konservativa idébildningen som i stället värnar om nationens traditioner och gränser – och därmed en restriktiv invandring.

Torsten Kjellgren

Publicerad: