Debatt

Nu måste regeringen ta konsekvenserna av tiggeriet på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

König Jerlmyr (M): Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring och slut på kåkstäderna.

Mot kvällen drar sig EU-migranterna tillbaka till sitt läger i Pildammsparken i centrala Malmö. De värmer sig kring en brasa som snart ska användas som grill.

Anna König Jerlmyr (M). Oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Under våren har jag som oppositionsledare och tidigare som  Socialborgarråd i Stockholms stad väckt frågan om utsatta EU-medborgare. Antalet har ökat kraftigt och enligt den nationella samordnaren kan vi förvänta oss en fördubbling av antalet EU-medborgare framöver. Det måste till handling både på kommunal- och nationell nivå. Regeringen måste börja ta ansvar. Kommuner måste få fler verktyg att säkerställa att boplatser inte uppkommer och det måste bli enklare att avhysa.

Vi moderater har gett upp hoppet om vänstermajoriteten som har svårt att kombinera sin verklighetsfrånvända snällism med realistiskt ansvarstagande. I höstas klargjorde de att avhysningar skulle användas oerhört restriktivt och nu kan vi konstatera att Stockholm tillsammans med flera andra kommuner står inför en ohållbar situation. Majoriteten i Stockholms stad är idag upptagna med interna strider och agerar inte i frågan om utsatta EU-medborgare, vilket också är återkommande runt om i landet. Därför vänder vi oss nu till Regeringen och Regeringens nationella samordnare, Sveriges kommuner måste få ett stöd och hjälp att hantera den allt mer ökade utmaningen vi ser med olagliga boplatser. Ansvarig minister Åsa Regnér kan inte fortsätta att ducka i frågan och bara hänvisa till sin nationella samordnare. Vi kräver ett tydligt agerande från nationell nivå.

För det första: Ta snarast initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten ska inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i medlemsländer som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen och den nationella samordnaren måste se över det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lagstiftning. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Moderaterna i Stockholms stad vill ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningsföreskrifterna. Idag är det bara polisen som har den befogenheten att själv agera och de mäktar inte med dagens situation, som befaras växa i omfattning.

Att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Den största utmaningen är de olagliga boplatserna som växer fram, samtidigt saknas en acceptans för kommuner att agera mot olagliga boplatser och att upprätthålla svensk lagstiftning. Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här. Det behövs nationella riktlinjer för hur kommuner ska agera som är lika över hela landet men också ett starkare uttalat stöd från regeringen för kommuner att faktiskt agera. Det är genom att hela tiden arbeta förebyggande med information, att upprätthålla lokala ordningsföreskrifter och motverka att nya boplatser växer fram som vi kan motverka att skjuta problemen vidare till nästa stad eller nästa gata.

Den problematik vi möter idag kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler sovplatser eller dagverksamheter. Däremot behöver kommunerna fler verktyg att hantera att boplatser inte växer fram som permanenta kåkstäder. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring.

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Tiggarnas situation

Anna König Jerlmyr

Moderaterna

Stockholm

Rumänien