Allmän värnplikt är fel väg att gå

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LUF: Staten ska inte tvinga någon att i värsta fall döda

Stärk försvaret med höjda försvarsanslag, inte genom att tvinga en ung generation svenskar in i det militära, skriver debattören.

Foto: Foto: PETER KJELLERÅS

Henrik Edin.

DEBATT. I dagarna släptes DN/Ipsos en statistisk undersökning som visade på att 87 procent av svenskarna skulle kunna tänka sig att återinföra värnplikten. Siffrorna säger i sig inte särskilt mycket utan visar snarare på en allmän känsla av otrygghet, och den borde kunna motverkas på annat sätt än att tvinga en ung generation svenskar in i det militära.

Allmän värnplikt är inte rätt väg att gå.

Det var 2010 som värnplikten upphörde att gälla. Beslutet fattades med anledning av att hotbilden mot Sverige såg annorlunda ut då än i dag, men även på grund av att man ville effektivisera verksamheten. Eftersom Sveriges närområde bedömdes som säkert ansåg man att det fanns möjlighet för en reform av försvarsmakten.

Mycket har hänt sedan dess. Sveriges närområde är inte längre lika säkert. I Ryssland har Dimitrij Medvedevs liberala utrikespolitik bytts ut mot Vladimir Putins sovjetnostalgiska imperialism. I dag ligger landet i krig med Ukraina och har redan annekterat Krimhalvön. Även i Syrien är Ryssland delaktig i konflikten. Upptrappningen har också varit påtaglig i Sverige, inte minst med ubåtsjakten i Stockholms skärgård 2014.

Utvecklingen har förstås uppmärksammats i media, och det är naturligt att man i Sverige reagerar med en oro, men att införa allmän värnplikt utifrån detta är ett uppenbart felslut.

När 87 procent av svenskarna säger att de kan tänka sig att återinföra allmän värnplikt är det ett uttryck för att man vill ha ökad säkerhet, inte nödvändigtvis att man själv är beredd att lägga huvudet på stupstocken för att garantera denna. Undersökningen visar på att den yngre generationen svenskar inte är lika positivt inställda som den äldre. Med stor sannolikhet beror detta på att det är just de yngre som tvingas rycka ut om kriget kommer.

Precis som med vilken annan välfärdsservice som helst smakar det bäst när någon annan betalar, fast när det gäller försvarsmaktens verksamhet är det i värsta fall någon annan som får betala med sitt liv. Det är inte värdigt att tvinga den notan på någon.

Att varje människa ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv är en grundläggande liberal princip. Den borde eftersträvas i en liberal demokrati som Sverige – även när det gäller unga individer. Ur ett liberalt perspektiv är därför ett återinförande av allmän värnplikt ett ett steg i helt fel riktning.

Att tvinga en individ att arbeta, och i värsta att döda, för någonting de nödvändigtvis inte tror på är förkastligt och det är ingenting staten ska ägna sig åt.

Osäkerheten människor känner med anledning av det säkerhetspolitiska läget kan bemötas genom att stärka försvaret, men det ska göras genom att höja försvarsanslaget, inte genom att tvinga en ung generation svenskar in i det militära.

Henrik Edin

Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet

Publisert: