Dags att blinka för rödgrönt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

LÄSARDEBATT
Pontus Dahlberg, Molkom, om trafikmoralen

Blinkers kan rädda liv och skapa ett bättre samhälle, tycker debattören. ”Om bilister börjar använda blikers, smittar deras beteende av sig på andra”, skriver han.
Foto: ÅKE ERICSON
Blinkers kan rädda liv och skapa ett bättre samhälle, tycker debattören. ”Om bilister börjar använda blikers, smittar deras beteende av sig på andra”, skriver han.

Bilister har slutat använda blinkers, eller körriktningsvisare som det också heter. Uppenbarligen tycks bilisterna vara av åsikten att det inte angår någon åt vilket håll han eller hon svänger. Detta fenomen har tilltagit de senaste fyra åren och inget tyder på att de kommande fyra åren innebär någon förbättring på området.

Inte bara privatbilister har slutat använda blinkers – även yrkestrafikens trafikmoral har försämrats. Lastbilarna har visat sig vara notoriska fartsyndare och stadsbussarna kör som om de är ensamma i trafiken.

Vad beror då detta på?

Jo, det handlar om den allt mer tilltagande individualismen i samhället, eller om man så vill, egoismen i samhället.

Kan det vara så att den individualism som alliansregeringen förespråkar har lett till en farlig egoism i trafiken? Ja, det är faktiskt inte så långsökt som det kan verka.

När huvudpersonen i filmen ”Wall Street”, Gordon Gekkos, attraktionskraft är större än Barack Obamas och det anses som föredömligt att trampa på andra för att nå status och framgång, är det inte så konstigt om bilistens fantasier och drömmar tar dem bort från trafiksituationens krav på medvetande.

I sin alldeles egna bubbla, som bilen ju är, där bilistens hämningar släpps lösa, skenar fantasin iväg, ivrigt påhejad av vardagslivets allt högre krav på prestation och statusjakt.

Alltså kan den rådande trafikmoralen i samhället fungera som en indikator på rådande politisk vind eller politiska strömningar i samhället – när bilisterna börjar använda blinkers igen, är det dags för Reinfeldt att börja ana oråd.

Men än mer spännande är att tänka sig att trafikmoralen skulle kunna påverka de politiska strömningarna. Om bilisterna börjar använda blinkers, smittar deras beteende av sig på andra, som ges en känsla av att inte vara ensamma i trafiken, vilket ökar trafiksäkerheten och sparar människoliv – och samhället kommer att börja präglas mer av motsatsen till egoism, nämligen solidaritet, alltså att bry sig om andra än bara sig själv. Något som alla tjänar på.

Så gör samhället varmare – börja blinka.

Pontus Dahlberg

Publicerad: