Transpersoner ska bemötas bättre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialminister Göran Hägglund (KD).
Socialminister Göran Hägglund (KD).

Transsexuella är en grupp som inte alltid fått, eller får, värdig vård och ett respektfullt bemötande. Fördomar mot transpersoner är utbredda och okunskapen är stor. Vi vet att den psykiska ohälsan är ett stort problem hos många transsexuella personer, i synnerhet bland dem som inte får behandling. Utsattheten är stor och självmordsbenägenheten är mycket hög.

Gruppen transpersoner är inte så stor, men för denna grupp är de lagar och regler som finns på det här området naturligtvis av helt central – ja, livsavgörande – betydelse. Och Amanda Brihed och jag är överens om att könstill­hörighetslagen behöver moderniseras.

Lagen, som trädde i kraft 1973, innehåller delar som inte är anpassade efter samhällsutvecklingen eller i enlighet med ny kunskap på området.

Den utredning som lämnade förslag på en ny könstillhörighetslag har fått mycket kritik, inte minst från de transsexuellas egna organisationer. Utredningen innehåller förslag som jag känner stor tveksamhet inför. Kring en del av förslagen råder också mycket stark oenighet bland remissinstanserna. Mot bakgrund av detta har det varit svårt att driva frågorna framåt utifrån utredningen.

På Socialstyrelsen pågår nu ett arbete som berör bemötande och vård för transsexuella personer. Även lagstiftningsfrågor kommer att beröras i den rapport som kommer att presenteras inom kort.

Jag har medvetet valt att avvakta med att lägga fram förslag på området i avvaktan på denna rapport och ser fram emot att ta del av Socialstyrelsens tankar och förslag på området.

Min utgångspunkt för förändringsarbetet är att vi ska söka efter en reglering på området som på bästa sätt hjälper den grupp som berörs, det vill säga de transsexuella, att uppnå så god hälsa som möjligt. Viktigt är också att lagen skyddar barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, som exempelvis rätten till sina föräldrar.

Göran Hägglund (KD)

Socialminister

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN