Debatt

Så slopar vi kungahuset

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Låt Sverige bli världens modernaste demokrati

Foto: PETER WIXTRÖM

Kungahusets fallande stöd handlar om att allt fler svenskar tycker att monarki är fel. En större andel av svenska folket säger numera att monarki inte är förenligt med demokrati.

Det faktum att kungens ämbete som statschef går i arv uppfattas stå i kontrast till demokratins grundregler. I ett modernt statsskick utses representanterna på demokratisk väg, inte genom arv.

Nästan hälften av svenska ­folket säger att de vill ha en ­demokratiskt vald statschef. Det är inte så konstigt med ­tanke på att monarkin uppfattas som förlegad, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Världens länder avskaffar monarki och därför är det färre än trettio länder som fortfarande har monarki. Demokrati och republik ligger i tiden, monarki är ur ­tiden.

Denna utveckling är tydlig inte minst i Sverige. Under de senaste tio åren har stödet för att vilja behålla monarkin fallit med nästan 30 procent, medan stödet för att avskaffa monarkin har ökat med 100 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer en majoritet av svenska folket att vilja avskaffa monarkin om dryga tio år.

Denna verklighet kan ligga närmare i tiden än vad vi tror i dag. Därför behöver vi diskutera vad vi vill ersätta monarkin med och noggrant överväga våra demokratiska alternativ.

Monarkins formella makt avskaffades 1975 då en ny grundlag trädde i kraft. Den dåvarande statsministern Olof Palme sammanfattade det nya statsskicket med de berömda orden att monarkin bara utgjorde en dekoration i samhället. Därför har kungafamiljen formellt varit tämligen arbetslös och har ytterst få arbetsuppgifter.

Dessa är att öppna riksdagen varje höst, att vid regeringsskifte formellt informera om vem som ska styra landet och att sitta ordförande vid möten i utrikesnämnden.

Dessa begränsade arbetsuppgifter har resulterat i att vi har en tämligen sysslolös statschef, som mer har en dekorerande roll än en viktig funktion i vårt statsskick.

Republikanska föreningen vill att Sverige blir en demokrati fullt ut och inför republik. Frågan om republik öppnar upp för flera valmöjligheter när det gäller regeringsformen. Inom föreningen har framför allt fyra alternativ lyfts fram och diskuterats. I europeisk politik finns huvudsakligen tre olika typer av regeringsformer:

Dessa tre alternativ reser frågan om vilka arbetsuppgifter man vill ge en folkvald president. Eftersom Sverige har en tradition av en statschef som har en ceremoniell roll finns en skepticism mot att införa en president med en lika dekorerande funktion. Därför har föreningens medlemmar börjat diskutera ett fjärde alternativ till regeringsform.

I stället för att införa ett presidentämbete med politisk makt skulle Sverige, om kungahuset avskaffas, kunna bli världens första republik utan statschef.

Genom att ta bort kungen som dekorativ kompromiss mellan vänstern och högern skulle vårt statsskick kunna utvecklas kostnadseffektivt och bli en stark och modern demokrati fullt ut. Statsministern skulle kunna ta över statschefens utrikespolitiska uppgifter och talmannen skulle kunna få utökade inrikespolitiska arbetsuppgifter.

Monarkins minskade stöd kan göra Sverige till världens modernaste republik. De nya opinionssiffrorna och de växande kraven på monarkins avskaffande öppnar upp helt nya möjligheter att utveckla Sverige till en demokrati fullt ut.

Drömmarna om jämlikhet, rättvisa och en fullvärdig demokrati med republik kan ligga närmare i tiden än vad vi tidigare vågat tro. Just nu blåser demokratiska och republikanska vindar. Allt fler människor ansluter sig till Republikanska föreningen och kliver fram för att säga det är dags att vi inför republik och avskaffar monarki. Låt folkmassa gå före arvsmassa.

Peter Althin
Mona Abou-Jeib Broshammar

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt