ÅSIKT

Berätta hela sanningen, Ulla Andersson

Replik från Vårdföretagarna om vinster i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Håkan Tenelius svarar Vänsterpartiets Ulla Andersson.
DEBATT

REPLIK. Nej, Ulla Andersson, när vi debatterar något så viktigt som vår välfärd måste vi utgå från fakta och riktiga argument. Det duger inte hänvisa till Sifo, eller att påstå att Ilmar Reepalus utredning visar att privata alternativ är av ondo. 

Det är riktigt att en majoritet i mätningarna är kritisk till vinster. Många tror att vinst i välfärdsföretag görs på kvalitetens bekostnad. För fem år sedan påstod nästan alla nyhetsredaktioner att så var fallet, när drevet runt Carema rasade. Skickligt har Ulla Andersson och andra opinionsbildare på vänsterkanten odlat myten, för att nu göra opinionen till ett huvudargument. Och samtidigt bortse från fakta.

För Ulla Andersson är en ambitiös politiker. Hon vet mycket väl vet att Socialstyrelsens senaste undersökning av våra äldreboenden visar att de privata är bättre på 18 av de 22 områden som följs upp. Bäst på rutiner för vårdplanering, för måltider, har flest sjuksköterskor på plats. På flera områden är skillnaderna mycket stora.

Om hon berättade detta för sina väljare skulle opinionen se annorlunda ut.

Hon vet också att valfriheten skattas extremt högt bland väljarna. Hon vet att vid 44 procent av alla patientbesök väljer patienten att gå till en privat vårdcentral. Bland annat för att hon där oftare får träffa samma läkare, och för att tillgängligheten är bättre.

Hon vet också att 65 procent av alla som använder personlig assistans har valt bort kommunen till förmån för en privat utförare.

Den nya myt Ulla Andersson lanserar är att Ilmar Reepalus utredning skulle visa att de privata alternativen missgynnar de som har de största behoven. Jag måste fråga: exakt var på de 821 sidorna bevisar han att det finns ett samband mellan lönsamhet och dålig kvalitet?

Vi har flera stora utmaningar i välfärden framför oss: Hur använder vi resurserna så att de räcker till fler? Hur lockar vi fler duktiga ungdomar till vårdyrkena? Hur möter vi nyanländas behov?  Det vore rena idiotin att stoppa alla de entreprenörer som kan bidra till lösningarna.


Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.