Debatt

Alice Bah Kuhnke, du sviker konstnärerna

Debattörerna: Vi måste få vettiga löner för att fortsätta skapa konst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har svikit ett av förra valrörelsens löften om att tvinga arrangörer att ersätta konstnärer för deras arbetstid, skriver debattörerna.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke har svikit ett av förra valrörelsens löften om att tvinga arrangörer att ersätta konstnärer för deras arbetstid, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Den rödgröna regeringens mandatperiod går mot sitt slut. Med mindre än ett år kvar till nästa val är det hög tid att se tillbaka på utfästelser som gjordes i valrörelsen 2014 och som ännu inte har uppfyllts.

Inför valet 2014 på ett tv-sänt samtal om konstpolitiken på konstmässan Supermarket deltog bland annat Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V) tillsammans med Isak From (S), Per Lodenius (C) och Ulf Nilsson (L). Alla ansåg att krav på tillämpning av MU-avtalet – det utställningsavtal som staten ingått med konstnärsorganisationerna – ska ställas på samtliga utställningsarrangörer som erhåller statliga medel.

På World Art Day 2016 svarade kulturminister Alice Bah Kuhnke på frågan om det bör finnas tvingande villkor för arrangörer att ersätta konstnärerna för deras arbetstid vid utställningar: ”Absolut. Vi måste komma bort från idén att kulturarbetare ska göra saker för att det är kul. Får arrangörer statliga pengar ska konstnärerna betalas.”

Olov Lavesson, kulturpolitisk talesperson (M), var lika tydlig: ”Statliga medel som går in i kultursamverkansmodellen ska följa statliga regler och riktlinjer. MU-avtalet ska följas.”

I en enkät samma år ansåg fem av åtta riksdagspartier att konstnärer ska få betalt för den arbetstid de lägger ned på offentligt finansierade utställningar (ytterligare två partierna svarade kanske).

Hur har det gått? Kulturrådet har sammanställt siffror över hur arrangörer, främst länsmuseer, som får statliga medel via Kultursamverkansmodellen betalat bild- och formkonstnärer vid utställningar under förra året. Den genomsnittliga ersättningen för visning av verken var 5 142 kr, och för omkostnader och arbetstid 2 528 kr.

Är detta en rimlig ersättning för att producera utställningar åt offentliga utställningsarrangörer? I MU-barometern 2015 räknade två erkända konstnärer ut sina verkliga kostnader för att producera utställningar till ett länsmuseum respektive en kommunal konsthall. Konstnärernas kulturbidrag, då de räknade med sin arbetstid, blev till regionen drygt 380 000 kr och till kommunen 180 000 kr.

Det är den här orimliga och ohållbara situationen som är ett av skälen till att medianinkomsten för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr i månaden före skatt.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd med Conny Brännberg (KD) som ordförande har nu påbörjat ett förändringsarbete. I ett första steg har regionen tillfört en miljon kronor för att ersätta konstnärerna för deras arbetstid. Nu måste även regeringen bidra till att detta strukturella problem på konstnärernas arbetsmarknad till slut får en lösning.

Alice Bah Kuhnke, det är hög tid att gå från ord till handling. Du har ett blocköverskridande stöd för att i regleringsbrev och riktlinjebeslut förtydliga att alla arrangörer som erhåller statliga medel ska tillämpa MU-avtalet och betala för konstnärernas arbetstid. Även vi konstnärer bör, som andra yrkesgrupper, få skäliga arvoden så att vi kan ägna oss åt att producera konst. Det är en förutsättning för att regering och riksdag ska kunna nå sitt mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.


Katarina Jönsson Norling, konstnär, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Alice Bah Kuhnke

LÄS VIDARE

REPLIK. Klart att konstnärer måste få skäligt betalt

ÄMNEN I ARTIKELN

Alice Bah Kuhnke

Konst

Kulturrådet