Politiskt spel hjälper inte äldreomsorgen

Slutreplik från Kommunal om språkkunskaper hos personalen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi välkomnar förstås alla seriösa förslag som kan bidra till bättre äldreomsorg. Men medlemmarna i Kommunal har knappast nytta av ett politiskt spel som leder till käbbel, polarisering och brist på problemlösning, skriver Tobias Baudin.
Vi välkomnar förstås alla seriösa förslag som kan bidra till bättre äldreomsorg. Men medlemmarna i Kommunal har knappast nytta av ett politiskt spel som leder till käbbel, polarisering och brist på problemlösning, skriver Tobias Baudin.

SLUTREPLIK. Så fort Sverigedemokraterna fick kritik för sin ytliga signalpolitik skyndade de sig att svara. Så vi tar det en gång till.

Det Kommunal kallar för ytlig signalpolitik är utspel som polariserar och förenklar, utan att lösa grundproblemet. Vård- och omsorgsutbildningarnas alltför ofta bristande kvalitet, Komvux resursbrist och bristande stöd på arbetsplatsen är verkliga problem som kräver omedelbara åtgärder.

Tack vare många kloka arbetsgivare och kommunpolitiker runt om Sverige börjar situationen nu förändras.

En konsekvens av den pågående Corona-krisen, samt den pågående språkdebatten, är att de flesta numera håller med Kommunal om att det inte finns några enkla jobb i äldreomsorgen.

Allt fler säger sig ha förståelse för undersköterskors och vårdbiträdens komplexa och breda roll inom vård- och omsorgsverksamheten.

Den här förändringen drivs av hundratals engagerade fackliga ombud, Komvux-lärare, anhöriga och kommunalråd som värnar om äldreomsorgens kvalitet. Inte blir deras vardag bättre av Sverigedemokraterna och lösryckta krav på ”språkcertifiering”.

Vad som behövs är praktisk politik, satsningar på undersköterskors och vårdbiträdes förutsättningar att utvecklas innan och under anställningen. I stort handlar det även om bättre villkor, löner och trygga anställningar.

Våra råd till de politiker som på riktigt vill stärka kvaliteten och anta språkutmaningen inom äldreomsorgen:

  • Bygg ut en högkvalitativ vuxenutbildning för att förse framtidens undersköterskor med de kunskaper som krävs. Satsa på språkstöd, där SFI/svenska som andraspråkslärarna jobbar i team med vårdlärarna.
  • Skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser. Det handlar om rätt bemanning, rätt arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor – man måste våga be om hjälp och ens kollegor måste ha tid att hjälpa. Här spelar skyddsombuden en viktig roll. Med mer stöd till fackliga skyddsombud som kan ställa krav på arbetsgivarna förbättras möjligheterna till en god språkutveckling.
  • Ta ansvar för hela arbetsplatsens språkutveckling och ge stöd till andraspråkstalare. En stor andel av både dagens och framtidens omsorgsanställda är just andraspråkstalare, proffs som vår äldreomsorg aldrig klarar sig utan. 

Det är dags att ännu fler som pratar sig varma om äldres tillgång till en äldreomsorg av hög kvalitet också vågar satsa på yrkesutbildning, öka bemanningen, förbättra villkoren och höja lönerna. Låt omsorgen om alla äldre vara viktig på riktigt – låt er inte luras av billiga politiska poänger.

Vi välkomnar förstås alla seriösa förslag som kan bidra till bättre äldreomsorg. Men medlemmarna i Kommunal har knappast nytta av ett politiskt spel som leder till käbbel, polarisering och brist på problemlösning.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE