Vi har förhandlat fram mer krisstöd till företag

Centern: Flera viktiga stödåtgärder förlängs

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är stolta över att Centerpartiet har förhandlat fram förlängningar av flera viktiga stödåtgärder för företagen. Bland annat förlängs korttidsarbete och omställningsstödet, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.
Vi är stolta över att Centerpartiet har förhandlat fram förlängningar av flera viktiga stödåtgärder för företagen. Bland annat förlängs korttidsarbete och omställningsstödet, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.

DEBATT. Svensk ekonomi har drabbats hårt av coronakrisen. BNP har fallit kraftigt och arbetslösheten har ökat.

Bakom dessa siffror finns människor av kött och blod. Företagare som har förlorat sitt livsverk. Ungdomar som springer ut från gymnasiet, bara för att springa rakt in i arbetslöshet. Och nyanlända vars första möte med Sverige är ett möte med Arbetsförmedlingen och arbetslöshet.

Centerpartiet har, i ett brett och konstruktivt samarbete med andra partier, varit med och infört ett stort antal åtgärder ämnade att hejda uppgången i arbetslöshet, minska antalet konkurser och se till att såväl företag som jobb räddas.

Vi har infört ett förstärkt system för korttidsarbete, där anställda, arbetsgivare och staten tillsammans sänker företagens kostnader samtidigt som den anställde får behålla en stor del av sin lön.

Vi har också infört ett omställningsstöd, som kompenserar företag som sett sin omsättning försvinna. Vi har sänkt kostnaden för att anställa, gett anstånd med skatteinbetalningar och underlättat för såväl anställda som företagare att vara hemma om man känner sig sjuk.

Allt detta har dämpat effekterna av krisen. Jobben är fler, arbetslösheten mindre och konkurserna färre, än vad de annars skulle ha varit.

Vi ser nu, tyvärr, hur smittspridningen återigen tar fart. Vi har alla ett ansvar att förhindra detta. Enskilda måste lyssna till Folkhälsomyndighetens råd. Företagare måste göra det möjligt för anställda och kunder att agera på ett säkert sätt. Och staten måste återigen ta ett stort ansvar för att trygga svensk ekonomi.

Vi är därför stolta över att Centerpartiet har förhandlat fram förlängningar av flera viktiga stödåtgärder.

  • Systemet med korttidsarbete förlängs med upp till sju månader, fram till sommaren 2021, på en förstärkt nivå. Det ger anställda möjlighet att gå ner i arbetstid, snarare än att förlora sina jobb, samtidigt som de får behålla en hög andel av sin lön. Vi har också lyssnat till de många företagare som anser att väntetiderna hos Tillväxtverket är för långa. För att Tillväxtverket ska kunna förbättra handläggningen av stödet, så att de som har rätt till stöd får det snabbt medan försök till fusk förhindras, tillförs myndigheten betydande resurser. Möjligheten för anställda att ägna tid åt kompetensutveckling stärks också kommande år. Korttidsarbete sänker företagens lönekostnader och undviker därmed varsel och uppsägningar. Fler jobb räddas.
  • Därutöver förlänger vi de så kallade omställnings- och omsättningsstöden med tre månader, fram till oktober i år. Företagare, inklusive enskilda näringsidkare, som förlorat mer än hälften av sin omsättning får upp till 70 procent av sina fasta kostnader kompenserade. Det ger fler företag förmåga att övervintra krisen och kunna vara en del av den ekonomiska nystart som krävs när smittspridningen avtar.
  • De skatteanstånd som beviljades tidigare i år och som uppgår till drygt 30 miljarder kronor skulle egentligen betalas tillbaka i vår. Vi förlänger nu anståndet med ytterligare ett år. Det förstärker företagens likviditet och undviker konkurser.
  • Lättnaderna i reglerna för företagares a-kassa förlängs också med ytterligare ett år. Det gör det möjligt för företagare att få ersättning utan att helt behöva lägga ner sin verksamhet. Genom att tillåta ett visst arbete med att upprätthålla kontakt med kunder och leverantörer underlättas en framtida nystart.
  • Vi ser också över möjligheten att stödja paketresearrangörer, för att säkerställa att de ska kunna återbetala de resenärer som ännu inte fått tillbaka sina pengar för resor som har ställts in med anledning av pandemin.

Vi står nu, återigen, inför en stor uppgift. Hela samhället måste mobilisera och göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen. I första hand syftar detta till att rädda liv.

Med de omfattande åtgärder som vi nu presenterar för att kunna rädda jobb och företag, ökar även den ekonomiska tryggheten för folk och företag i hela landet.


Annie Lööf, partiledare (C)
Rickard Nordin, tf ekonomisk-politisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE