Våra skogar ska inte gå till biodrivmedel

Debattören: Det är en falsk lösning på klimatkrisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är förödande för klimatet och den biologiska mångfalden. Det är en dödsstöt för den svenska skogen som redan håller på att ta slut, skriver Lina Burnelius.
Att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är förödande för klimatet och den biologiska mångfalden. Det är en dödsstöt för den svenska skogen som redan håller på att ta slut, skriver Lina Burnelius.

DEBATT. I höstbudgeten presenterade Regeringen utökad reduktionsplikt för drivmedel. De gjorde det i vad de kallade den största miljösatsningen någonsin.

Men att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är tvärtom förödande för klimatet och den biologiska mångfalden, och bäst beskrivet som en dödsstöt för den svenska skogen, som redan håller på att ta slut.

”Just nu är vi på väg mot att systematiskt utrota allt icke-mänskligt liv”. Det sa Anne Larigauderie, chef för FN:s panel för biologisk mångfald, när det slogs fast att vi inte når ett enda av FN:s tjugo mål för biologisk mångfald. Skogsskövling i Sverige bidrar i allra högsta grad till detta historiska nederlag.

Tillståndet i den svenska skogen saknar globalt motstycke; här är hela 14 av 15 skogliga naturtyper så utarmade att de riskerar att förlora sin ekologiska funktion. Vi har med andra ord exceptionellt lite riktig naturskog kvar, och stora delar saknar långsiktigt skydd från avverkning.

Samtidigt upprepar FN:s klimatpanel (IPCC) gång på gång vikten av just tryggad  biologisk mångfald som en avgörande klimatlösning, trots detta vill alltså regeringen använda mer biogen råvara.

I samma höstbudget ger Sveriges regering 200 miljoner till raffinaderier för att säkerställa tillgång på biodrivmedel – och nu ser vi resultatet: Preem miljardsatsar på bränsle från bland annat raps och tall.

Att tillverka biodrivmedel av raps eller tallolja kommer innebära att enorma markarealer går åt. Det kan inte ske utan förödande avskogning och markanvändning, med enorma koldioxidutsläpp och minskad biologisk mångfald som följd. 

Om vi exempelvis skulle odla raps för bränslen på alla våra svenska åkrar, i stället för den lokalproducerade mat vi odlar i dagsläget, skulle vi ändå bara få fram hälften av det bränsle som Sveriges nuvarande vägtransporter kräver. Ekvationen går inte ihop.

Tallolja i sin tur kommer leda till ännu större tryck på det redan hårt pressade växt- och djurlivet i den svenska skogen. Senaste IPCC rapporten är glasklar, vi måste skydda den sista naturskogen och samtidigt restaurera mark och försvagade ekosystem för att kunna minska vår klimatpåverkan.

Hur rättfärdigar man att använda redan begränsade markarealer för att framställa bränsle i stället för att odla närproducerad mat, skydda skog och restaurera ekosystem – mitt i en brinnande klimatkris? Det är en skandal.

Men är det ändå inte bättre att förbränna träd än olja? Nej, atmosfären gör ingen skillnad på vad som förbränns. Det finns forskning som talar för att biodrivmedel till och med är sämre för klimatet: 2018 undertecknade nära 800 forskare ett brev till Europaparlament med en tydlig varning: förbränning av biomassa från skogen kommer att förvärra vår miljö- och klimatpåverkan under de närmaste och avgörande  årtiondena.

Även europeiska vetenskapsrådet EASAC betonar att förbränningen av skogsbaserade produkter kan öka utsläppen av koldioxid i EU och äventyra Parisavtalet.

Kalavverkning av skog innebär enorma växthusgasutsläpp, en utsläppsskuld som det tar flera decennier för tall-plantaget att ens komma i närheten av att återbetala. Samtidigt tvingas den biologiska mångfalden betala ett farligt högt pris.

Vilket i sin tur minskar vårt klimateffekt-motstånd; tall-plantage står varken pall mot insekts- och svampangrepp, eller stormar och bränder, medan naturliga blandskogar, lövskogar och naturskog utgör en avgörande motståndskraft mot klimatförändringarnas följdverkningar .

Skog inte är förnybart. Träd må vara förnybara – men ”skog” och ”planterade träd” – är inte samma sak. Därför måste de sista spillrorna av svensk naturskog skyddas.

Biodrivmedel är en falsk lösning på klimatkrisen. Ett verkligt sätt att minska utsläppen är att ställa om, bort från förbränningsmotorn som bokstavligt talat eldar upp planeten.

Forskningen har insett det, miljörörelsen har insett det, nu måste politikerna göra det samma. Lösningen på klimatkrisen är – och kommer alltid att vara – minskade utsläpp. Detta kan vi inte komma runt. Subventioner till bränsleraffinaderier är alltid en dålig idé.


Lina Burnelius, klimat- och landanvändningsexpert Skydda skogen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE