Ni saknar moralisk kompass om migration

Replik från Martin Karlsson om regler för utlandssvenskar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-03-04

Bristen på moralisk kompass är beklämmande från föreningen Svenskar i världen och Cecilia Borglin. Någon i hennes privilegierade position borde kunna kosta på sig lite mer empati i migrationsfrågan, skriver Martin Karlsson.

REPLIK. Föreningen Svenskar i världen presenterar sig som en politiskt oberoende organisation som representerar utlandssvenskar. Denna beskrivning rimmar dåligt med föreningens tendens att ta ställning i brännande politiska frågor, som nu senast med Cecilia Borglins apell till Morgan Johansson om migrationspolitiken.

Det finns tre problem med Borglins artikel. För det första ger hon sken av att tala för hela gruppen utlandssvenskar. Det finns inga opinionsundersökningar bland utlandssvenskar som visar om det finns stöd för de politiska åsikter hon för fram.

Jag själv vill distansera mig från merparten av dem. Som mentor för flyktingar i Tyskland har jag på nära håll fått se hur omänskliga kraven för familjeåterförening kan vara för den som flytt undan krig.

Det är ett lidande och en osäkerhet som är mycket värre än för de förvisso ömmande fall som Cecilia Borglin nämner. Jag gissar att många utlandssvenskar precis som jag anser att ett krav på likabehandling för dessa flyktingar är berättigat.

För det andra kommer Borglin med påståenden som är gripna ur luften: det påstås att Sverige genom den förda politiken går miste om ”värdefull internationell erfarenhet och kompetens, som är hårdvaluta för ett land för att vara konkurrenskraftig på en global marknad”. Inget faktaunderlag presenteras.

På vilken statistik bygger Borglin påståendet att den berörda gruppen skulle vara särskilt värdefull för svensk arbetsmarknad? Såvitt jag vet finns inga tillförlitliga data på detta. Vidare: varför betraktas flyktingars kompetens inte som ”värdefull”? Kanske finns bland barnen till dagens flyktingar en framtida partiledare.

Det största problemet är dock bristen på moralisk kompass. ”Först kommer maten, sedan moralen” diktade Bertolt Brecht, en flykting som då det begav sig förde med sig ”värdefull kompetens” till bland annat Sverige.

Att Borglin argumenterar i samma anda kring svensk migrationspolitik är beklämmande: någon i hennes privilegierade position borde kunna kosta på sig lite mer empati.


Martin Karlsson, professor i nationalekonomi, universitetet i Duisburg-Essen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.