"Hälsoscheman" inom psykiatrin blir katastrof

34 skötare: Slutkörd personal säkerhetsrisk för både patienter och personal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Undersköterskor och skötare ska än en gång klä skott för regionens felräknade budgetar, besparingar, chefsinflation och ständigt ökande kostnader för administration, skriver 34 skötare. Bilden är tagen på ett pskiatriskt sjukhus i Frankrike .
Undersköterskor och skötare ska än en gång klä skott för regionens felräknade budgetar, besparingar, chefsinflation och ständigt ökande kostnader för administration, skriver 34 skötare. Bilden är tagen på ett pskiatriskt sjukhus i Frankrike .


DEBATT. En skötare är en undersköterska med psykiatrisk kompetens. En skötare inom psykiatrisk heldygnsvård samtalar, bygger tillit, lyfter ensamhetskänslan, erbjuder sammanhang, lyssnar, lugnar, observerar, färdighetstränar, sköter daglig omsorg och stödjer patienten i att hitta hanteringsstrategier för sina svårigheter.

Med klinisk blick observerar en skötare stämningsförändringar och bedömer åtgärdsbehov. En skötare ska också kunna avleda och hantera hot och våld.

För uppgiften krävs tålamod, lyhördhet, pedagogisk skicklighet, en lagom dos hjälpsamhet och en förmåga att se det friska i människan under sjukdomen. Utan skötarnas arbete finns i princip bara klinisk behandling.

Nu beslutar SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Region Stockholm att klämma de sista dropparna ur skötarna inom psykiatrisk heldygnsvård och försvåra för vårdpersonalen att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Undersköterskor och skötare ska än en gång klä skott för regionens felräknade budgetar, besparingar, chefsinflation och ständigt ökande kostnader för administration. Att styra och administrera har blivit ett självändamål. Vårdens grunduppdrag får inte längre plats i budgeten.

Arbetsgivaren vill nu införa en ny schemamodell - man kallar dem missledande för ”hälsoscheman”. Med dessa scheman ska skötarna arbeta kortare men i stället fler arbetspass per månad, och man ska också arbeta fler helger per månad för att kunna komma upp i heltid.

Resultatet blir kännbart kortare återhämtning mellan arbetspassen. Arbetsgivaren tror sig genom dessa scheman kunna jämna ut personaltätheten, reducera antalet timvikarier och på så sätt spara pengar.

Men vi ser en katastrof torna upp sig. Vi ser framför oss sjukskrivningar, uppsägningar och personal som inte längre klarar att arbeta heltid på grund av för kort tid återhämtning.

Vi ser en arbetsgivare som ignorerar att vårdpersonal också är människor med behov av vila, återhämtning, familj, egentid. Vi ser en arbetsgivare som utnyttjar vårdpersonalens väl beprövade stryktålighet och som ignorerar att slutkörd vårdpersonal inom psykiatrin är en säkerhetsrisk för både patienter och personal.


Arbetsgivaren visar på dålig förståelse för vad en skötare i psykiatrisk heldygnsvård gör i sitt arbete, dålig förståelse för en skötares värde i en patients behandling och tillfrisknande – eller är det kanske just det där omätbara i skötarnas arbete som arbetsgivaren vill utnyttja?

Man förlitar sig på att ingen ser samband mellan slutkörd vårdpersonal och att tvångsåtgärder och medicinering ökar, man förlitar sig på att ingen ser samband mellan trött vårdpersonal och att patienter behöver stanna instängda i heldygnsvården några veckor extra och att ingen ser samband mellan trött vårdpersona och att en patient hinner gå in på toaletten och skada sig själv.

Vi vårdar någons vän, anhörig, någons förälder, någons barn, vi vårdar de som inte har någon närstående alls. Vi vårdar människor i akut kris som behöver få hjälp tillbaka till ett liv de kan och vill leva. Får vi inte förutsättningarna att utföra vårt arbete så kan det sluta riktigt illa.

Med den nya schemamodellen säger arbetsgivaren att skötarnas arbete inte är viktigt, och man visar att det inte tagits höjd för personalens och patienternas hälsa och säkerhet i budgeten!

Naturligtvis vill vi patientnära personal också att verksamheten ska fungera optimalt. Men vi anser att arbetsgivare bör börja med att se över sin personalpolitik, värdera sin personal efter deras värde i vårdkedjan och inte minst se över onödiga utgiftsposter i sin administration.

Man har än så länge inte inte tagit sig tid att kommunicera med kunnig, engagerad personal som har erfarenhet av uppdraget. Vi undersköterskor och skötare är less på att bli överkörda, less på avskedshot och tärande tystnadskultur – och än värre – vi riskerar att tappa motivation och engagemang.

Nu måste vi få fram långsiktiga lösningar för oss och våra patienter – inte en schemamodell som leder oss in i ohälsa och är en fara för säkerheten på avdelningarna. Vi kräver att arbetsgivaren hittar tillbaka till vårdens verkliga uppdrag.

Vi kräver att arbetsgivaren ser sin vårdnära personal som en resurs – inte en utgiftspost man per automatik kapar av när man behöver mer pengar till annat.

Till dig som läser – till allmänheten, vårdtagare, anhöriga, skattebetalare – vi tackar för applåderna under pandemin, fortsätt gärna att stödja oss. De scheman som arbetsgivaren kallar hälsoscheman införs nu överallt där undersköterskor och skötare arbetar – i kommuner och regioner. Hjälp oss att stoppa dem. Ställ krav på dina sjukvårdspolitiker, ifrågasätt och protestera med oss, och kräv att din skattepeng hamnar rätt!

Anne-Lee Alyhr, Micael Broms, Denise Buchler, Jeanette Dahlström, Susanne Fransson, Emiliana Gibbs, Ara Grigoryan, Göran Gustavsson, Andreas Hansson, Kerstin Hådén, Anna Häggström, Sirpa Kuusijoki, Charlotta Landegrim, Zuzannah Lidekrans, Carlos Lora Ortuna, Fadya Mustafa, Sheila Mustaq, Jennifer Nilsson, Eero Oikarinen, Jonas Olsson, Monica Petersson, Anna Salmi, Catharina von Schreeb, Renja Selin, Rebecka Thunman, Andréas Waldenstedt, Jill Öberg, skötare från olika avdelningar, Psykiatri Södra Stockholm.


Kiki Bjuggfält, Maja Britzelli, Christer Broman, Peter Karlsson, Camilla Lindgren, Inger Nyman, Åsa Nyström, sjuksköterskor, Psykiatri Södra Stockholm.


Övriga skötare som i tystnadskultur och rädsla för repressalier inte kan uppge sina namn.
Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE