Unik chans att återta den svenska välfärden

Debattören: Våga förbjud privata sjukförsäkringar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-07-20

Utredningen efterlyser ett litet steg tillbaka mot den välfärdsmodell som kallades den svenska. Men på dagens välfärdsmarknad finns allt fler aktörer som ser varje sådant förslag som ytterst hotfullt. Försäkringsbolagen och deras branschorganisation Svensk Försäkring. Privata vårdgivare och deras organisationer Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.  Och en lång rad andra påhejare av en tudelad välfärd. I detta sammanhang skulle det vara önskvärt att tjänstemannafacken Saco och TCO tydliggjorde vilket läger de tillhör. De säger sig å ena sidan värna det gemensamma, men å andra sidan låter de allt fler medlemmar smita före i vårdkön, skriver John Lapidus.

DEBATT. Fredagen den 8 juli skrevs ett nytt kapitel i brottsutredningen kring privata sjukvårdsförsäkringar.

En långdragen historia där privata vårdgivare och försäkringsbolag, i strid med Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov och vård på lika villkor, raserar den gemensamma välfärdsmodellen genom att låta 750 000 medborgare smita före alla oss andra i vårdkön.

Det är juristen Sofi Nyström som ansvarar för denna den senaste i raden av utredningar. Egentligen skulle den inte ha behövt skrivas alls.

Redan i höstas publicerades nämligen dryga 500 sidor i ämnet, detta av en annan statlig utredning som hade haft hur mycket tid och resurser som helst till sitt förfogande.

Men höstens utredning misslyckades totalt med sitt uppdrag. Det berodde på att utredningen satt i knät på den privata välfärdsindustrin och gjorde allt den bad om: missuppfattade direktiven på ett tragikomiskt sätt, lyssnade enbart på försäkringsbolagen och de privata vårdgivarna, drog felaktiga slutsatser såsom att det inte strider mot behovsprincipen att vissa medborgare ges förtur på osaklig grund.

Höstens utredning fick så hård kritik att regeringen blev tvungen att tillsätta en ny. Och nu har alltså den nya utredningen presenterat sina förslag, vilka kommer få stor effekt om de mot all förmodan skulle genomföras.

För det första föreslår den nya utredningen att privata vårdgivare ska förbjudas att bedriva vård på olika villkor för patienter med likartade behov. Det betyder att privata vårdgivare, i dessa fall, inte längre får ha avtal både med försäkringsbolag och regioner.

För det andra föreslås att privata vårdgivare inte ska få remittera försäkringstagare till den offentliga vården, enligt utredningen för att sätta stopp för den snabbingång som finns även där.

Det hedrar Sofi Nyström att hon lyckats hålla armlängds avstånd till den privata välfärdsindustrin, något som flera av de senaste årens välfärdsutredningar haft svårt med.

Ska man vara petig finns ändå några saker att anmärka på. Exempelvis att privata vårdgivare, även de som samarbetar med regionerna, kan fortsätta ta emot försäkringskunder för annan sorts vård än den som har avtalats med regionen om.

Det riskerar att leda till ännu fler segregerade kliniker i stil med Citysjukhuset i Göteborg, där vissa avdelningar är öppna för alla medan andra är låsta för offentligt finansierade patienter.

Desto mer anmärkningsvärt är att utredningen tonar ner de konsekvenser som förslagen får för de arbetsgivare och fack som i dag bryter mot lagen genom att erbjuda förtur åt anställda och medlemmar.

Enligt utredningen kommer den förmån som fack och arbetsgivare erbjuder ”inte att behöva förändras väsentligt”. En egendomlig slutsats då utredningens förslag, om de mot all förmodan genomförs, slår sönder marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar.

Utredningen efterlyser ett litet steg tillbaka mot den välfärdsmodell som kallades den svenska. Men på dagens välfärdsmarknad finns allt fler aktörer som ser varje sådant förslag som ytterst hotfullt.

Försäkringsbolagen och deras branschorganisation Svensk Försäkring. Privata vårdgivare och deras organisationer Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.

En lång rad andra påhejare av en tudelad välfärd, däribland näringslivsbetalda tankesmedjor, PR-byråer och inte minst borgerlig media som kan skrämma slag på politiker genom sin hegemoniska ställning.

I detta sammanhang skulle det vara önskvärt att tjänstemannafacken Saco och TCO tydliggjorde vilket läger de tillhör. De säger sig å ena sidan värna det gemensamma, men å andra sidan låter de allt fler medlemmar smita före i vårdkön.

Sofi Nyströms utredning är en politisk bomb som inte ens dess beställare, den socialdemokratiska regeringen, riktigt vet hur man ska hantera. Det är kanske därför som den presenterades mitt i semestern och på en fredag dessutom.

Det kanske är därför som eventuella lagförslag skjuts på framtiden, långt bortom riksdagsvalet, samtidigt som regeringen vaskat fram några uddlösa lagförslag från höstens misslyckade utredning.

Som sagt finns allt fler aktörer - till exempel Svensk Försäkring, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv - som vill att vård ska ges efter plånbok och inte efter behov.

Samtidigt finns fortfarande chans att hindra utvecklingen mot ett allt mer amerikaniserat sjukvårdssystem, till exempel genom att påminna Socialdemokraterna om utredningen och dess slutsatser.

Och se till att utredningens förslag – att privata vårdgivare bör förbjudas att bedriva vård på olika villkor för patienter med likartade behov – blir bindande lag.

För Magdalena Andersson lär knappast våga utmana den privata vårdindustrin och alla de röststarka medborgare som har vant sig vid olagliga vårdprivilegier – utan påtryckningar från sina väljare.


John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.