Köpa sex utomlands är ingen mänsklig rättighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Svenskar som köper sex i utlandet ska kunna dömas för det i Sverige

Internationella studier visar att hot, misshandel och våldtäkter är vanligt i samband med prostitution, skriver debattörerna.
Internationella studier visar att hot, misshandel och våldtäkter är vanligt i samband med prostitution, skriver debattörerna.

Varför ska svensk lag skydda den som köper sex av en 15-åring utomlands? Och är det Moderaternas uppfattning att det är okej att köpa sex, om man gör det utomlands? De frågorna ställer vi oss efter att ha läst justitieminister Beatrice Asks (M) artikel i Aftonbladet i måndags.

Människohandel, barnsexturism och prostitution visar på en omänsklig syn där individer betraktas som slavar som kan köpas och säljas på en marknad. Den som utnyttjas kan återanvändas om och om igen, vilket gör verksamheten oerhört inkomstbringande för de kriminella nätverk som står bakom sexindustrin.

Vi socialdemokrater anser att alla har ett gemensamt ansvar för att skydda såväl barn som vuxna mot prostitution. Sexköp kriminaliserades därför i Sverige 1999, på vårt initiativ. Nu är det hög tid att ta ytterligare ett steg framåt. Vi ska inte exportera sexslaveriet utomlands. Även svenskar som köper sex utomlands ska kunna lagföras för detta i Sverige. Norge har genomfört en sådan lag nyligen.

Sexköpslagen var omstridd när den genomfördes för 12 år sedan, men har nu ett starkt stöd i Sverige. Intresset för lagstiftningen ökar internationellt. Flera länder har sett den tydliga kopplingen mellan prostitution och människohandel. I mars i år ställde sig ett enhälligt jämställdhetsutskott i Europaparlamentet bakom principen att prostitution ska ses som en form av våld mot kvinnor. Det ger förhoppningar om att frågan om en kriminalisering av sexköp lyfts upp högre på agendan i EU.

Utvärderingen som skedde nyligen av sexköpslagen visar att förbudet mot sexköp har haft effekt och utgjort ett viktigt redskap för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Sexköpslagen har såväl avskräckande effekt som normerande verkan.

Den svenska regeringen har varit märkligt passiv i frågan. Under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 valde den svenska regeringen till exempel att inte driva frågan om sexköpskriminalisering. Och när nu lagstiftningen mot sexköp i Sverige skärps, så vill inte regeringen att den ska omfatta svenskar som köper sex utomlands. Det innebär till exempel att den som köper sex av en 15-åring utomlands inte kan dömas i Sverige om det inte är kriminaliserat i det land där brottet begicks.

I stället angriper Beatrice Ask oss socialdemokrater för att vi vill täppa till denna lucka i lagstiftningen. Kanske ska man inte vara överraskad. Moderaterna var ju emot sexköpslagen 1999.

Beatrice Asks acceptans av sexköp utomlands är provocerande. Hennes argumentation tangerar synen att prostitution är frivillig. Det är väl belagt att det finns ett samband mellan prostitution och sexuella övergrepp i barndomen, men Ask verkar inte vilja se det. Internationella studier visar även att hot, misshandel och våldtäkter är vanligt i samband med prostitution. I stort sett alla som prostituerar sig vill lämna prostitutionen om de hade andra försörjningsalternativ.

Ask vill att svenska sexköpare utomlands ska kunna undgå lagföring i Sverige och använder egendomliga principargument med paralleller till abortfrågan. Vad skulle Socialdemokraterna säga om något land skulle kriminalisera kvinnor som gör abort i Sverige? frågar hon retoriskt.

Vi skulle naturligtvis protestera. Dubbel straffbarhet ska inte tillämpas vid sexköp, men det innebär naturligtvis inte att vi vill upphäva den principen på alla områden.

För oss är rätten till abort en mänsklig rättighet. Men det är inte en mänsklig rättighet att köpa sex utomlands. Att justitieministern inte kan göra den distinktionen är märkligt.

Kerstin Haglö

Morgan Johansson

Anna Wallén

Publisert: