Betyder inte barnens behov något, Timbro?

Replik från Susanne Nyman Furugård om halverad föräldraledighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det bästa sättet att värna om dagens och morgondagens arbetskraft är att ge barn och föräldrar mer tid i stället för mindre, skriver Susanne Nyman Furugård.
Det bästa sättet att värna om dagens och morgondagens arbetskraft är att ge barn och föräldrar mer tid i stället för mindre, skriver Susanne Nyman Furugård.

REPLIK. Förslaget från Timbro om att halvera föräldraledigheten visar på stor okunnighet om vad små barn behöver för att få en trygg grund att stå på och minska risken för psykisk ohälsa senare i livet.

Endast sex rader ägnas åt detta i den bakomliggande rapporten på 21 sidor. Med en enda källa som är 15 år gammal påstår Timbro att barns anknytning och hälsa inte skulle försämras av förslaget.

Detta motsägs av en mängd forskning inom bland annat anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi, som visar att barn behöver minst tre år med föräldrarna. Många ännu mer, eftersom barn är olika.

Med tanke på att den psykiska ohälsan ökat kraftigt bland ungdomar de senaste årtiondena och likaså sjukskrivningarna av stressade småbarnsföräldrar – i synnerhet mammor – borde Timbro och finansiären Svenskt Näringsliv inse att det bästa sättet att värna om dagens och morgondagens arbetskraft är att ge barn och föräldrar mer tid i stället för mindre.

Men Timbro ägnar sig hellre åt kortsiktig kvartalsekonomi och hävdar att förslaget skulle spara 15,6 miljarder kronor åt staten. De nämner dock inte vad det kostar kommunerna att barnen ska börja åtta månader tidigare i förskolan: minst 10 miljarder kronor.

Sen tillkommer ökade kostnader för vab, stress bland föräldrar och personal, samt psykisk ohälsa bland unga.

Ändå försöker Timbro ge sken av att stå för valfrihet, ”det ska såklart vara upp till var och en att bestämma längden på sin egen föräldraledighet”. Men det är ingen riktig valfrihet när det ena valet premieras med stora förskolesubventioner, lägre skatt och högre pension.

En sann liberal skulle åtgärda de negativa effekterna i systemet – genom att exempelvis ge föräldrar möjlighet till sambeskattning och att dela på pensionspoäng – i stället för att styra människors val.


Susanne Nyman Furugård, journalist, författare till ”Familjepolitikens ekonomi”, grundare av Hållbar familjepolitik NU och medgrundare av namninsamlingen Power to Parents 2018


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE