Ni i V förnekar det uppenbara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Kent Ekeroth (SD) om de sexuella övergreppen

Kent Ekeroth, SD.

Foto: Foto: RIKSDAGEN

REPLIK. När man undersöker en viss företeelse finns det olika detaljnivåer man kan borra ner sig till. För Vänsterpartiet slutar deras analys vid att det handlar om män. Det är sant men säger inte så mycket om verkligheten. Tittar vi riktigt grovt kan vi konstatera att den första analysnivån är ”organismer med en puls”. Gräver vi ner oss ytterligare för att förstå vad som händer konstaterar vi snabbt att det inte bara är levande organismer, utan även homo sapiens, det vill säga människor. Nästa nivå skulle kunna vara den detaljnivå Vänsterpartiet fastnat på: män.

Men precis som den grövsta analysnivån är alldeles för grov för att man ska ha någon nytta av det, är män också en nivå som är för bred för att den ska kunna leda till en förbättring för utsatta kvinnor. Tittar man närmare på fenomenet ser man att det inte bara handlar om ”män” i största allmänhet, utan utländska män i synnerhet. Men till och med denna nivå räcker inte. Borrar man ner sig ännu djupare i analysen ser man att det är män från vissa regioner och kulturer.

Detta kan vi konstatera av BRÅ:s rapporter, av rapporterna från We are Sthlm, av ofredanden på svenska badhus och mycket annat, vilket stämmer överens med hur det ser ut i de länder varifrån dessa gärningsmän kommer.

Att förneka denna uppenbara verklighet kanske gagnar det luftslott vänsterpartister lever i, men det kommer tyvärr inte hjälpa de många flickor eller kvinnor som på grund av invandringen blir alltmer utsatta för fruktansvärda övergrepp kopplade till kultur, till stor del för de ideologiska skygglappar som vänsterpartister med flera bär.

Kent Ekeroth

Rättspolitisk talesperson (SD)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Vänsterpartiet

Kent Ekeroth