Debatt

Tre av fyra förföljs på grund av sin tro

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kyrkoledare: Svenska politiker behöver agera mot övergreppen runt om i världen

Emil Naguib står kvar i resterna efter att den kristna kyrkan "Den heliga Marias kyrka" i Kairo har bränts ner. Ett av otaliga exempel på hur troende förföljs runt om i världen.

Foto: Foto: JERKER IVARSSON

DEBATT. Övergreppen mot människor på grund av religiös tillhörighet har ökat de senaste åren. Tre av fyra personer lever i länder där religions- och övertygelsefrihe­ten är kraftigt begränsad. Som representanter för landets kyrkor och kristna biståndsorganisationer uppmanar vi svenska politiker att agera kraftfullt för denna grundläggande mänskliga rättighet.

Vi känner en djup oro för hur kristna och andra troende förföljs och fördrivs från sina hem och sina länder. Förföljelse sker både från regeringar, som begår systematiska övergrepp genom repression och juridiska begränsningar, och från individer och extremistiska grupper genom diskriminering och våld. Konsekvenserna för både individer och samhällen är förödande. 

I det pågående kriget i Syrien är religionsförföljelse en del av situationen men hur många som flyr av den anledningen finns det ingen tillförlitlig statistik över. I Egypten har medlemmar ur det muslimska brödraskapet förföljts, misshandlats och dödats och kristna kyr­kor har attackerats och bränts ned. Bahá’íer och ateister diskrimineras systematiskt och antisemitismen är utbredd.

I Pakistan lider hela befolkningen av konsekvenserna av både statliga begränsningar av religions- och övertygelsefriheten och av våldsdåd. Särskilt utsatta är kristna, hinduer samt ahmadi- och shiamuslimer.

I Burma har de senaste åren den burme­siska militären och buddistnationalistiska grupperingar legat bakom attacker mot den muslimska folkgruppen rohingyas.

I Kina har kyrkor rivits och advokater som har försvarat kristnas rättigheter har fängslats. Detta är brott som får lite eller ingen uppmärksamhet i svensk och europeisk utrikespolitik.

De återkommande nyheterna om förföljda kristna är inte anonyma händelser för oss. Det handlar om människor och kyrkor som vi har långvariga relationer till. Men vi är övertygade om att religions- och över­tygelsefrihet är lika viktig oavsett livsåskådning. Tillsammans behöver troende av olika tillhörighet slå vakt om denna rättighet. Alla behöver rättssäkerhet, skydd och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Vi har under flera år arbetat med att uppmana regering och riksdag att integrera religions- och övertygelsefriheten i svensk utrikespolitik. Frågan finns nu på dagordningen och vi vill uppmana den svenska regeringen att ta ytterligare steg:

Kvinnor är särskilt utsatta för brott mot religions- och övertygelsefriheten. Därför vill vi att Sveriges regering utvecklar utrikespolitiken genom att uppmärksamma förtyck mot kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet i FN, EU och i bilate­rala relationer.

Ta efter initiativ i andra länder, till exempel Storbritanniens riksdag och i Europaparlamentet, där det finns tvärpolitiska, interreligiösa arbetsgrupper för religions- och övertygelsefri­het.

Välj ut tre pilotländer där Sverige gör extra satsningar på religions- och övertygel­sefrihet, till exempel genom att öka ambassadernas kapacitet och dialogen med staten och civila samhället i frågorna.

Svenska ambassader behöver i större utsträckning använda sig av EU:s riktlinjer om religions- och övertygelsefrihet i utrikespolitiken.

I kväll möts företrädare för kyrkor och andra religiösa samfund till en nationell förbönsgudstjänst i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Inför detta vädjar vi om politisk vilja och en bred politisk upp­slutning kring religions- och övertygelsefriheten. Det är en mänsklig rättighet som behöver behandlas med samma kun­skap och intensitet som andra rättigheter.

För Sveriges kristna råd:

Anders Arborelius

Biskop, Stockholms katolska stift

Dioscoros Benyamin Atas

Ärkebiskop, Syrisk Ortodoxa kyrkan

Lasse Svensson

Kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Antje Jackelén

Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Karin Wiborn

Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

För Svenska missionsrådet:

Mattias Ingeson

Ordförande, Svenska missionsrådet

Eva Christina Nilsson

Generalsekreterare, Svenska missionsrådet

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Svenska kyrkan

Religion