Slå ut IS är inte nog

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Egnell, Försvarshögskolan: Terrorismens rot ligger i orättvisa och ojämlika samhällen

Foto: Privat
Robert Egnell är docent vid Försvarshögskolan.

DEBATT. De fruktansvärda terrorattacken i Paris var tyvärr inte förvånande även om dess omfattning självklart chockerar. Fransk säkerhetspolis rapporterar en konstant hög hotnivå och har enligt egen uppgift avvärjt flera attacker de senaste månaderna. Våra samhällens öppenhet gör också att vi ständigt är och kommer att fortsätta vara sårbara.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att en attack av den här skalan är ett misslyckande för underrättelsetjänsterna. Så kallade ensamvargar är ytterst svåra att komma åt, men här rör det sig om en koordinerad attack som involverat en relativt stor terrorcell – de borde ha lämnat spår efter sig.

Det är dock viktigt att poängtera att vi aldrig – oavsett resurserna till säkerhetstjänsterna – kan bli immuna mot terrorism. Det krävs dock att våra underrättelse- och antiterrorsystem är tillräckligt starka för att undvika att den här typen av attacker upprepas tillräckligt ofta för att få en samhällsförlamande eller samhällsförändrande effekt.

Det är inte staten Frankrike eller någon annan stat som är direkt hotad av terrorismen. Det är snarare vi människor som är hotade och syftet är att skapa rädsla, hat och misstänksamhet – att slå in kilar i det demokratiska och öppna samhället. Det störst hotet mot våra samhällen är därför inte terrorattackerna i sig utan den rädsla, misstänksamhet och hat som dessa attacker kan orsaka. Den dag rädslan och hatet får fäste är också dagen då våra samhällen är hotade. Terrorister och andra extremister vet detta och vi måste stå emot frestelsen att gå i deras ledband.

Vi ser redan en politisk polarisering, främlingsfientliget och rädsla i Sverige och Europa som skapar sprickor i våra samhällen. Attacker som dessa riskerar att ge ytterligare bränsle till dessa mörka krafter.

Ingenting i våra svar på attacken får därför rucka våra grundläggande värderingar: demokrati, frihet, öppenhet och medmänsklighet – då vinner terroristerna. Vi måste istället finna olika sätt att övervinna mörkrets krafter och finna trygghet och säkerhet i gemenskap med våra medmänniskor, i en orubblig tilltro till våra värderingar och våra samhällen.

Som Jens Stoltenberg sa efter attacken mot Utøya: ”Vi är fortfarande skakade av det som drabbat oss, men vi ger aldrig upp våra värderingar. Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet, men aldrig naivitet.”

Samtidigt är terrorhotet högst verkligt och som Stoltenberg sa: vi ska inte vara naiva. Även Sverige måste se över sina underrättelsesystem och säkerhetstjänster för att så långt som möjligt kunna avvärja framtida attacker.

Men vi måste också ta oss an radikaliseringens och terrorismens grundorsaker. Terrorism är inte normalt mänskligt beteende utan ett symptom på att det är något fel, med både enskilda människor men också med samhället i stort. På ytan är i dag den Islamiska Staten och krigets Syrien perfekta plattformar för global terrorism. Ett krig som radikaliserar. En plats där terrorister fritt kan utbildas. Detta måste givetvis hanteras, men att stoppa IS och kriget i Syrien räcker dock inte. Att invadera länder, och att med jämna mellanrum slå ut terrorgrupper är metoder som snarare tycks ha motsatt effekt om inte grundorsakerna till våldet samtidigt hanteras.

Radikaliseringsprocessen är dessutom äldre än både kriget i Syrien och de västerländska interventionerna i den muslimska delen av världen. Vi bör därför snarare tackla den dåliga samhällsstyrning, fattigdom, ekonomiska orättvisor och den bristande jämställdhet som är några av orsakerna till att hatet fått fotfäste runtom i världen.

I dag, när sorgen och rädslan sköljer över oss, måste vi tvinga oss själva att inte börja snegla med misstänksamhet på våra medmänniskor. Det är vår medmänsklighet, vår gemenskap och vår tillit till varandra och samhället som är under attack. Vi måste tillsammans, hand i hand, möta detta och med kraft skicka signalen om att vi står lika starka, fria och öppna som förr.

Robert Egnell

Docent vid Försvarshögskolan

Chefredaktör för nätmagasinet Mänsklig säkerhet,

där en längre version av texten har varit pubclierad.

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM