ÅSIKT

Nu protesterar Lucia igen – de synskadades skyddshelgon

DEBATT

Tiina Nummi-Södergren: ”Bara två procent av kommunerna kan erbjuda den personliga service vi synskadade behöver ”

Lucia, synskadades skyddshelgon, förföljdes och man försökte ta hennes liv genom kokande olja och ett svärd genom halsen. Vid 21 års ålder led hon martyrdöden under kejsar Diocletianus.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Legenden säger att hon före sin död rev ut sina ögon. Guds Moder gav henne dock ett par nya, ännu vackrare.

Foto: Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Hon avbildas ofta med två ögon liggande på en tallrik och man åkallar henne vid ögonsjukdomar.

Vad har detta med dagens situation för synskadade att göra?

Synskadades Riksförbund, SRF, har under hösten drivit en kampanj för ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom bättre personlig service. Självklart avslutar vi kampanjen på Lucias festdag. ”Blinda” Luciatåg går i vintermörkret för att manifestera synskadades ofrihet i dagens samhälle.

Var finns då likheten med legenden om vårt skyddshelgon?

Hon fick inte leva ett självständigt liv, då den tidens värderingar inskränkte och diskriminerade. Värderingar och diskriminering utestänger oss också idag.

Lucia förnedrades och dödades på grund av sina protester. Idag fortsätter synskadade lucior kampen för ett delaktigt och jämlikt liv.

Dagens kejsare, våra folkvalda politiker, har tack och lov ändrat innehållet i fastlagda deklarationer. Vi har många välformulerade handikappolitiska manifest, men i praktisk politik behandlas vi fortfarande som ej fullvärdiga medborgare.

En rad studier visar avsevärt sämre hälsa för människor med synnedsättningar. Men kejsarna tycks inte lita på Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, SCB eller på den kunskap Synskadades Riksförbund försöker förmedla. Frihet och mänskliga rättigheter borde väl innebära att jag kan handla min mat, läsa min post, få daglig motion, kunna ta del av kulturutbud, resa tryggt och säkert – helt enkelt få vardagen att fungera.

Så är det inte idag. Otydliga lagar, snäva synsätt och ekonomi framför humanism, tillåter den ohälsa som tydligt framgår av olika undersökningar.

Endast cirka 2 procent av kommunerna kan erbjuda den personliga service vi synskadade behöver för att leva ett liv som andra bara tar för givet.

Dagens Lucia slipper förhoppningsvis svärdshugg och kokande oljebad. Det är dags att kejsarna tar nästa steg – från ordrika deklarationer till praktisk politik. Ni vet vad som behöver göras. Lucia offrade sina ögon, men behöll sin rättfärdiga syn. Vår rättfärdiga syn leder oss i kampen mot svärdshugg- och oljebadspolitik.

Debattören

Tiina Nummi-Södergren

Lucia och förbundsordförande

Synskadades Riksförbund