Nu skrotar vi djurskyddsmyndigheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson: Byråkratin är ingen garant för djurskyddet

Mindre byråkrati Att alliansregeringen nu väljer att lyfta över frågorna om djurskydd till Jordbruksverket syftar till att skyddet ska stå fortsatt starkt, utan onödig administration, skriver Eskil Erlandsson.
Mindre byråkrati Att alliansregeringen nu väljer att lyfta över frågorna om djurskydd till Jordbruksverket syftar till att skyddet ska stå fortsatt starkt, utan onödig administration, skriver Eskil Erlandsson.

Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder vad gäller djurskydd. Det är grunden för regeringens djurskyddspolitik. I dag när jag tar emot utredaren Bertil Norbelies förslag om hur djurskyddet ska organiseras när Djurskyddsmyndigheten avvecklas är det djuren och inte byråkratin som står i fokus.

De senaste tolv åren har antalet myndigheter i Sverige fördubblats. Regeringen har därför påbörjat ett långt och digert arbete för att minska antalet myndigheter för att i stället se till verksamheterna. Byråkrati är ingen garant i sig för ett bättre samhälle, däremot är det väldigt dyrt och binder pengar som man i stället kan satsa på viktigare saker. Att avveckla Djurskyddsmyndigheten är en del i detta arbete.

Djurskyddsmyndigheten var en av de myndigheter som den dåvarande socialdemokratiska regeringen och deras stödpartier bildade. Att alliansregeringen nu lyfter över frågorna om djurskydd till Jordbruksverket syftar till att djurskyddet ska stå fortsatt starkt, utan onödig administration.

Regeringen har fått ta emot många brev och samtal från bekymrade människor som är oroliga över hur det ska gå med djurskyddet. Jag tar det som en intäkt för att det folkliga stödet för Sveriges goda djurskydd är starkt. Det är något som jag och regeringen är glada över. Vi kan lugna alla med att det inte är Djurskyddsmyndigheten som är garanten för vårt starka djurskydd utan det är lagstiftningen och en fungerande tillsyn ute i kommunerna.

Efter att jag i dag mottar Norbelies utredning kommer förslagen att stötas och blötas på departementet.

I denna process kommer vi självklart att ta in åsikter från dem som jobbar med frågorna.

Redan nu ser jag tre frågor som jag kommer att jobb med:

Ett fortsatt högt djurskydd är viktigt

Det finns en stark förankring för vårt goda djurskydd, både bland djurägare och allmänhet.

Regeringen kommer att jobba för att bibehålla och stärka vårt höga djurskydd.

Konflikt med näringen ska undvikas

En absolut merpart av alla de som har djur i Sverige vill att deras djur ska må bra. Främst för att de faktiskt bryr sig om sina djur. Men också för att bönderna ser att om deras djur mår bra så ger de en bättre produktion. Det finns därför ingen automatisk konflikt mellan näring och djurskydd som säger att bönderna får ut någon vinst av att missköta sina djur.

Men eftersom det tidigare förekommit kritik mot att Jordbruksverket hamnat i en form av jävsituation är vi angelägna om att bygga upp organisationen inom Jordbruksverket på så sätt att potentiella konflikter mellan näring och djurskyddsintresset minimeras.

Sverige ska arbeta för att höja djurskyddet i EU

Sverige jobbar redan i dag aktivt i EU för att förbättra djurskyddet inom unionen. Under den relativt korta tid som regeringen har suttit vid makten har jag redan hunnit samtala med kommissionären med ansvar för djurskydd. Regeringen har stora förhoppningar om att vid nästa veckas rådsmöte kunna vara med och driva igenom EU:s omstridda direktiv som syftar till att höja djurskyddet för kycklingar.

Min förhoppning är att det även fortsättningsvis kommer att finnas ett stort tryck på beslutsfattare att värna djurskyddet.

Även utan en särskild djurskyddsmyndighet.

Dagens debattör

Eskil Erlandsson 49 år, Annerstad jordbruksminister (c)
Eskil Erlandsson 49 år, Annerstad jordbruksminister (c)
Publisert: