Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen

Debattörerna: I dag måste migrationsministern göra allt för att EU inte monterar ned asylrätten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon måste driva på hårt i EU för att asylrätten inte försvagas, skriver debattörerna.
Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon måste driva på hårt i EU för att asylrätten inte försvagas, skriver debattörerna.

DEBATT. I dag, på EU:s ministermöte i Bryssel, vill vi att Sveriges migrationsminister gör allt för att EU:s kommande gemensamma asylsystem inte ska montera ner asylrätten och skyddet för människor på flykt. Vi, 10 organisationer, kräver också att EU genast upphör med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att fängslandet av migranter ökar i Libyen.

I dag samlas EU:s migrationsministrar för ännu ett viktigt möte om migrationspolitiken. Den senaste veckans nyheter om bland annat slavauktioner i Libyen visar att EU genast måste upphöra med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som fängslar migranter och människor på flykt för att hindra dem från att lämna landet. På dagens möte är även EU:s nya gemensamma asylsystem, CEAS, uppe för diskussion. Här vill vi påminna migrationsminister, Heléne Fritzon, om att inte bidra till några beslut som försvagar asylrätten eller hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

För ett par veckor sedan uttalade sig Zeid Ra’ad Al Husein, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter om EU:s samarbete med Libyen och kallade det inhumant. Han fördömde särskilt att EU finansierar de libyska myndigheterna för att hindra människor från att ta sig över Medelhavet, och i stället föra dem till libyska migrationshäkten. Han uppmanade också det internationella samfundet att sluta blunda för tortyren, det sexuella våldet och slaveriet som dessa migranter utsätts för när de blivit omhändertagna av de libyska myndigheterna.

Dagarna därpå vaknade världen upp till det CNN-reportage som visade hur slavhandel med migranter pågår helt öppet i Libyen. Vi ställer oss frågande till om Sveriges regering och EU har förstått hur allvarlig situationen är. Sverige har godkänt det ökade stödet till den libyska kustbevakningen trots full vetskap om att migranterna förs till fängelser där tortyr, svält, sexuellt våld är vardag. Sverige bidrar även med biståndsmedel och sitter med i styrelsen för den fond (EU Trust Fund for Africa) som har finansierat stödet till den libyska kustbevakningen. Stödet har bidragit till att 19 000 migranter sitter fast i Libyens fruktansvärda migrationsfängelser i dag, i jämförelse med 7 000 för ett par månader sedan.

I över ett år har vi försökt få regeringen att motsätta sig EU:s migrationssamarbete med Libyens kustbevakning, utan resultat. Nu när hela världen protesterar mot slaveriet och våldet måste också den svenska regeringen reagera.

Den andra ödesfrågan på ministrarnas agenda i dag är EU:s nya gemensamma asylsystem, CEAS. De förslag som diskuteras i dagsläget riskerar att kraftigt försämra människor på flykts rättigheter och skydd. Om de röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till sin ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Sverige har ett ansvar som uttalad feministisk regering att inte blunda för den utsatthet som särskilt kvinnor drabbas av som en konsekvens av osäkra vägar och försvagad asylrätt. Därför måste kvinnors särskilda skyddsbehov och rättigheter försvaras.

För att säkerställa att Sverige inte bidrar till beslut som försvagar rättigheterna för människor på flykt har vi den gångna veckan samlat in cirka 2 000 namnunderskrifter under initiativet #humanasyllag, som en påminnelse till regeringen att stå upp för ett humant asylsystem inom EU.

I vårt upprop kräver vi att EU:s gemensamma asylsystem:

  • Inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna, eller;
  • Inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

Frågorna på migrationsministrarnas bord i dag är stora och besluten kommer att vara avgörande för tusentals människor i nöd just nu, men också för miljontals människor i många år framöver. Vi vill fortfarande tro på att Sverige och EU väljer att stå upp för människors lika värde och rättigheter – och ställer sig på rätt sida av historien.


Henrik Alberius, ordförande Caritas Sverige
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief
Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Petra Tötterman Andorff, ställföreträdande generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Ann Svensén, generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp
Hannah Kroksson, vice ordförande LSU


Under samordning av CONCORD Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: