Prioritera närområdet – den ryska björnen har lämnat idet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Försvaret i svår ekonomisk kris. Hur många gånger har inte svenska folket fått höra detta under de senaste åren. Det har varit lätt för en utomstående att kasta sig över ÖB och säja: Hur räknar ni egentligen? Kan ni inte budgetera? Följa upp?

Kritiken har varit hård från journalister och politiker som tävlat om att fördöma hårdast. Ni får ju 40 miljarder, räcker inte det?

Det är en lögn, försvaret får i dag mindre än 40 miljarder och fördyringen har för längesen ätit upp marginalerna. Materielen är i dag många gånger dyrare än vad den var för 10-15 år sedan.

Bara den enskilde soldatens utrustning är mer sofistikerad och påkostad än tidigare. Och det är inte av skälet att vi ska vara bäst, utan helt enkelt därför att soldaten ska vara minst lika bra utrustad som en eventuell motståndare och ha ökad chans att överleva striden.

ÖB har då beslutat om drastiska och omedelbara besparingar. Sparprogrammet är således ett så kallat osthyvelprogram där det har hyvlats lite varstans i försvarsmakten. Ett annat grepp att klara krisen vore ju naturligtvis att hugga tag i hela uppdrag och säja nej till sådana. Det som omedelbart faller i ögonen är de internationella uppdragen.

Det är ju storslaget av våra utrikespolitiker att säja ja till diverse förfrågningar om svenskt deltagande men det har resulterat i att vi har en nästan otrolig spridning av militära krafter utanför vårt land. Det förefaller vara ett stort glapp mellan politikernas självmedvetenhet och försvarets förmåga, och mitt i allt detta säjer vår försvarsminister att vi ska fördubbla vår internationella förmåga.

Det är ju absurt! I så fall krävs ökade (mycket stora) anslag och sådana gives ej.

Det saknas en helhetssyn.

I en sådan måste vårt närområde prioriteras, i synnerhet nu när den ryska björnen har lämnat idet och går morrande omkring. Gotland ligger försvarslöst, i Östersjön ska ryssarna bygga en gasledning. Ryska marinen förstärks och nu hotar ryssen med att kärnvapenbestycka Östersjöflottan. I stället för att skicka trupp till Afrika eller kanske Georgien (vem vet?) krävs mer eldkraftiga förband här hemma.

Inge Eriksson

försvarsutbildarna Gävleborg

och kompanichef i Hemvärnet