Mediernas magplask

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonny Fagerström: Det har varit klimathysteri i rubrikerna sedan 1922

Medierna har skrivit om klimathysteri sedan 1922 enligt Jonny Fagerström.
Medierna har skrivit om klimathysteri sedan 1922 enligt Jonny Fagerström.

”Den globala tendensen mot varmare väder, speciellt serien av milda vintrar har tilldragit sig allmänhetens intresse. Håller en klimatförändring på att ske?” Nej, citatet är inte hämtat från svenska media under 2000-talet utan från US Monthly Weather Review den 29 september 1933.

”Experterna säger att Arktis snart kommer att vara öppet hav” är förutom att vara årets mediaflopp från klimathysteriska Dagens Nyheter (13/6-08), också rubriken i New York Times den 20 februari 1969.

”Forskarexpeditioner har konstaterat att knappast någon havsis finns kvar nära Arktis och att välkända glaciärer har försvunnit helt” är ett annat konstaterande från US Weather Bureau, denna gång från 1922.

Det verkar som om väder- och klimatförändringar ständigt har medias öra, oavsett tidsepok och vare sig de är sanna eller ej. De senaste två åren har varit exempellösa i svenska media i detta avseende. ”2007 kan bli det varmaste året på 150 år” (DN 4/1-07) och ”FN varnar för extrem sommar (SVD 28/4-07). Eftersom vi med facit i hand kan konstatera att sommaren 2007 var en av de kallaste och blötaste på länge är vi inte förvånade över DN:s snara vändning: ”Rusning efter solresor” (DN 9/7-07).

År 2008 började inte bättre:”Det kommer att bli en av de varmaste och soligaste somrarna på 150 år enligt experterna” (Expressen 20/4-08). ”Experterna”, som trots oerhörda umbäranden knappt klarar prognoser för mer än ett halvt dygn framåt, förutsätts här kunna bestämma vädret flera månader i förväg och klimatet för 100 år. Några dagar senare laddade man på ännu mer: ”Supervärme i sommar – i hela Europa” (Expressen 30/4-08). Vi vet även här hur det gick.

För att inte framstå i fullkomlig inkompetens har man emellertid kommit på en lösning, nämligen att ändra förutsättningarna: ”Regnet blir intensivare när jorden värms upp” (DN 8/8-08) eller ”Stormar och stora mängder nederbörd – så kan somrarna komma att se ut” (DN 23/8-08). Expressen prövade en annan modell, nämligen att bara skjuta prognoserna framåt i tiden: ”I höst kommer extremvädret” (Expressen 31/8-08).

De värsta överdrifterna är dock ”badprognoserna” från Arktis. ”Nordpolen kan bli isfri i sommar” (DN 13/6-08) ”Stor risk Nordpolen blir isfri under sommaren” (SvD 27/6-08). ”Den arktiska havsisen går mot ännu ett rekordminimum” (SVT:s klimatsidor 26/5-08). SVT babblar också förnumstigt om ”hur enkelt” det är att komma fram till denna (felaktiga) prognos.

Att följa isläget i Arktis är faktiskt enkelt, fantastiska internetsidor med dagliga satellitbilder finns att tillgå. Det stod också tämligen klart redan under våren att någon rekordavsmältning i Arktis inte skulle komma att ske under 2008. Prognoserna har alltså även här visat sig vara felaktiga och överdrivna. ”Havsisen i Arktis återhämtar sig – åtminstone tillfälligt”är den klentrogna dementi som SVT presterat medan DN och SVD tigit ihjäl sina lögner, eller försökt med: ”Isen i Arktis fortsätter att smälta” (DN 26/8-08).Issmältningen sker nu emellertid underifrån enligt DN (omöjligt att kontrollera med satellit).

För att gå vidare från avdelningen lögn och inkompetens och gå över till rena dumheter så finns ett antal rubriker som fastnat på näthinnan: ”Antarktis – på väg att bli golfbana”(Expressen 28/1-08) eller ”Klimatförändringar kan framkalla mördarcornflakes” (Expressen 23/5-08) eller ”Klimathotet kan orsaka – håravfall” (Expressen 20/5-08).

Att delar av kvällspressen sysslar med sensationsjournalistik är välkänt och skojiga rubriker må vara förlåtna, men när man kommer till ”fina” tidningar som DN, med egna vetenskapsredaktioner, börjar rapporteringen bli hårfint nära ”Kalle Anka”. En av vetenskapens mest framstående personer, engelsmannen Thomas Huxley, uttryckte: ”En sann vetenskapsman erkänner inga auktoriteter, ty för honom är skepticism den högsta av dygder och blind tilltro en oförlåtlig synd”. Betyder inte orden: Undersökande – Journalistik – Vetenskap någonting längre?

Dagens debattör

Jonny Fagerström, 50 år,

Officer och miljödebattör

Skövde

Publisert: