ÅSIKT

Biståndministern: Vi stöder säkra aborter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Carin Jämtin: Varje år utförs nästan 20 miljoner osäkra aborter i världen.

Foto: Carin Jämtin

En kvinna i minuten dör för att hon är gravid eller föder barn. Det är 500 000 kvinnor på ett år. Nästan alla bor i den fattiga delen av världen. En trygg graviditet och förlossning är långt ifrån en självklarhet för världens kvinnor. Tvärtom. Och det vill Sverige bidra till att förändra.

Helt avgörande för att verkligen minska antalet döda kopplade till graviditet är att öka möjligheten för kvinnor världen över att kunna göra säkra aborter. Varje år utförs nästan 20 miljoner osäkra aborter i världen. Många av dem slutar i allvarliga skador, invaliditet och död. Det är ett obehagligt tecken på orättvisorna i världen.

Inom svenskt bistånd, och svensk utrikespolitik i allmänhet, är det en profilfråga att stå upp för kvinnors rättigheter. Det är en självklarhet för oss, och närapå något som alla andra länder i dag förväntar sig av oss. Vi är stolta över att inneha ledartröjan. Det ger oss en möjlighet att bidra till en positiv förändring. Den svenska hållningen är att stödja dem som arbetar för att göra säkra och legala aborter möjliga för alla. Valet för kvinnan handlar oftast inte om att välja abort eller inte, utan att kunna göra den på ett säkert eller osäkert sätt.

I dagarna har regeringen beslutat att stödja en nyinrättad global fond som ska arbeta med att minska antalet osäkra aborter genom att på olika sätt stödja de organisationer som arbetar för och utför säkra aborter – Global Safe Abortion Fund. Under förutsättning att den nyinstiftade fonden får en fungerande administration kommer vi att stödja den med 10 miljoner kronor.

Som svensk är det lätt att tro att rätten till en säker abort är en självklarhet. Men tvärtom har klimatet, både i Europa och i övriga världen, de senaste åren hårdnat och konservativa krafter gjort intrång på bekostnad av kvinnors hälsa och rättigheter. I många sammanhang, inte minst inom FN-systemet, har Sverige och andra länder fått täcka upp för enorma bidragsbortfall efter att USA under Bushadministrationen dragit bort allt stöd till organisationer världen över som arbetar med att informera om eller utföra säkra aborter.