Flumskolans försvarare – helt utan rimlighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiledaren Jan Björklund.
Folkpartiledaren Jan Björklund.

Kan 20 års nedåtgående skolresultat i Sverige förklaras med skolreformer som genomförts de senaste tre åren? Nej, skulle nästan alla svara. Det är omöjligt. 20 års nedåtgående resultat måste förklaras med faktorer några årtionden tillbaka i tiden.

Två av flumskolans främsta försvarare, vänsterprofilerna Sten Svensson och Mats Wingborg, går till våldsam attack mot mig och menar att skolans problem beror på alliansens skolreformer, som i huvudsak har genomförts 2011 och senare. Deras analys saknar varje form av rimlighet och de förklarar inte heller hur deras resonemang hänger ihop.

Alliansregeringen genomför det mest omfattande reformprogram som någonsin genomförts inom det svenska utbildningsväsendet. Högre lärarlöner, högre utbildningskrav på lärare, fokus på ämneskunskaper, nya läroplaner och kursplaner med högre kunskapskrav, mer disciplinära befogenheter för lärare, ny betygsskala med högre krav, tidigare betyg, fler speciallärare och helt ny skollag. Alla dessa reformer sker för att lyfta resultaten och reformerna trädde i kraft inför höstterminen 2011.

Flumskolans försvarare, de som är emot krav, betyg och studiedisciplin gör nu så klart allt för att hävda att de sjunkande resultaten i 2012 års Pisa-undersökning, beror på Alliansens skolreformer. Påståendet saknar emellertid all trovärdighet.

Att som Sten Svensson och Mats Wingborg hävda att 20 års sjunkande skolresultat i Sverige skulle bero på de skolreformer som genomfördes för tre år sedan tyder inte på något annat än hjärnsläpp.

Jan Björklund (FP)

Utbildningsminister

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN